INNOVACIÓ | 03/11/2017  IRTA

Identificació molecular per a la millora de la qualitat en varietats vegetals

L’Associació Nacional d’Obtentors Espanyols (ANOVE), juntament amb les empreses Limagrain i SAT Nº8697 Royal i la col·laboració de l’IRTA, han iniciat el grup operatiu supra-autonòmic “Identificació molecular per a la millora de la qualitat en varietats vegetals”

Aquest nou grup operatiu té com a finalitat acostar els marcadors SNP al sector, a partir de la creació d’una plataforma única que serveixi per a la identificació varietal en una gran varietat d’espècies. Aquesta eina està dirigida als sectors d’obtenció, multiplicació, comercialització de llavors i plantes de viver, productors i les administracions.

Les diferències fenotípiques entre varietats són quasi sempre conseqüència de la seva diversitat genotípica i, per tant, és possible identificar-les individualment amb un estudi adequat del seu ADN.

Els assaigs per a determinar si dues mostres d’ADN corresponen o no a la mateixa varietat sol fer-se amb marcadors moleculars, que són una aproximació més ràpida i eficient i habitualment més econòmica que els mètodes que es basen en la comparació fenotípica.

Amb la seva proposta, el nou grup operatiu vol millorar la qualitat i protecció varietal aplicant un ús innovador als marcadors moleculars. Actualment els marcadors moleculars s’utilitzen amb èxit per part d’obtentors i de l’administració en la comprovació d’identitats varietals i en els processos de control de qualitat, gràcies a l’agilitat que ofereixen i al seu baix cost.

Després de finalitzar la primera fase de constitució l’octubre de 2017, es procedirà al pla d’execució del projecte. El grup operatiu “identificació molecular per a la millora de la qualitat de varietats vegetals” és un projecte inclòs dins del Programa Nacional de Desarrollo Rural, cofinançat en un 53% pel FEADER i en un 47% per fons del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi ambient, com a part del Programa Nacional de Desenvolupament Rural 2014-2020.

Informació relacionada