EXPLOTACIONS LLETERES | 13/12/2009  Ruralcat

L'Observatori de la llet publica dos informes sobre ingressos i despeses

L'Observatori de la llet ha publicat dos nous informes sobre el preu de la llet i d'altres partides d'ingressos i els preus pagats per als principals productes a les explotacions, al tercer trimestre de 2009.

Dos vedells

Font: DAR

 

Preus de la llet a i d'altres partides d'ingressos les explotacions

 

En aquest informe es fa un seguiment trimestral dels preus de la llet percebuts a les explotacions, amb dades des de gener de 2007 fins a setembre de 2009. L'informe també reflecteix els ingressos per altres partides, com són les vaques de desfer i els vedells frisons. Aquestes dades són directament obtingudes de la venda de la llet a la indústria o a qualsevol altre centre de recollida.

 

Preus pagats per als principals productes

 

En l'altre informe publicat s'inclou l'anàlisi de la gestió econòmica de les explotacions lleteres de la mostra de l'Observatori de la llet. En aquest informe es recullen trimestralment dades d'ingressos, costos i altres variables. S'ha d'advertir que aquests preus són els que les explotacions han pagat, i que sovint no concorden amb els preus de mercat, ja que la gestió econòmica recull els costos dels factors. Així, en funció del moment de compra de qualsevol producte, hi pot haver una variació considerable entre una explotació i altra.