ESTUDI BOTÀNIC | 05/10/2009  Ruralcat

Perquè tenen èxit les plantes invasores?

Les plantes invasores han estat transportades i introduïdes per l'ésser humà a llocs apartats de la seva àrea de distribució normal i han aconseguit establir-se i dispersar-se en la nova regió. Aquestes plantes poden generar canvis importants a la composició i estructura dels ecosistemes naturals.

Figuera de moro

L'estudi de dues de les plantes invasores més comunes, el bàlsam (Carpobrotus aff. acinaciformis L.) i la figuera de moro (Opuntia stricta Haw.), ha ajudat a comprendre l'èxit d'algunes d'aquestes plantes.

 

Reproducció sexual i asexual alhora

 

Quan una planta invasora arriba a una nova localitat ha de fer front a una nova situació.: els pol·linitzadors que la visiten al nou territori són diferents als que hi havia a la seva àrea nativa, i poden ser menys eficients. Així, la capacitat de produir llavors de manera autònoma podria indicar que el seu èxit reproductiu es deu a l'autopol·linització asexual, amb les conseqüents implicacions de falta de diversitat genètica que això implica. Malgrat tot, les seves flors atractives i obertes faciliten l'accés als pol·linitzadors natius, que incrementen significativament el quallat de les llavors. A més, les dues espècies tenen el que s'anomena pol·linització generalista que permet a una àmplia gamma de pol·linitzadors visitar les seves flors. De la combinació de la reproducció asexual i la sexual en resulta la seva alta eficiència reproductiva i el seu gran èxit en la invasió. Els resultats de l'estudi no solament són rellevants per a explicar el complex procés d'invasió, sinó que també tenen implicacions directes per a la biologia de la conservació.

Informació relacionada