INFORME SECTOR | 25/06/2009  Ruralcat

L'Observatori de la llet publica nous informes de preus del sector

L'Observatori de la llet ha publicat quatre informes sobre el preu de la llet a les explotacions catalanes, els preus pagats per als principals productes per a les explotacions, els preus dels productes lactis als supermercats i el preu de la llet al món.

Sala de munyir

 

Preus de la llet a les explotacions de Catalunya

 

En aquest informe es fa el seguiment trimestral dels preus de la llet percebuts a les explotacions (amb dades des de gener del 2007), així com el d¿altres partides d'ingressos, com són les vaques de desfer i els vedells frisons. Aquestes dades són tretes de la gestió econòmica de les explotacions.

 

Preus pagats per als principals productes

 

En el segon informe publicat s¿inclou el seguiment dels principals inputs de l¿explotació, segons el preu al que el van pagar. Aquestes dades també s¿han extret de la gestió econòmica de les explotacions. Els inputs considerats en l'informe són:

  • Pinso per a vaques
  • Blat de moro (gra)
  • Tortó de soja
  • Alfals deshidratat
  •  
  • Llet en pols
  • Bagàs de cerveseria
  • Serradures de fusta

 

Preus lactis a supermercats

 

Des de l¿Observatori de la llet de Catalunya es fa un seguiment del preu al consum dels productes lactis, a cinc àrees de distribució, amb l¿objectiu de conèixer l¿evolució en el temps i, a la vegada, saber quins són els productes lactis que hi ha als lineals de les principals superfícies de consum.

 

Preu de la llet al món

 

L¿objectiu de presentar l¿evolució dels preus a diferents zones productives mundials és donar a conèixer què passa en aquelles àrees econòmiques que tenen una influència determinant en l¿economia mundial del sector lleter. Es presentesn dades d'Europa, els Estats Units d'Amèrica i Nova Zelanda.