MILLORA DE RENDIMENTS | 24/05/2009  Ruralcat

La reducció del pes al sacrifici dels porcs ibèrics intensius millora la qualitat de la carn

Un equip d'investigadors del Departament de Producció Animal de la Universitat Politècnica de Madrid han analitzat els principals factors nutricionals, i de maneig, que influeixen sobre la qualitat de la canal i la carn de porcs ibèrics criats en sistemes intensius.

Tallant pernil

Els factors objecte d'estudi van ser el sexe i la castració de les femelles, el pes al sacrifici, la restricció de l'alimentació i la línia paterna, per al que es van portar a terme quatre assajos. Els resultats de l'estudi van fer-se públics al V Congrés Mundial del Pernil.

 

Femelles senceres i reducció del pes al sacrifici

 

Pel que fa al sexe i a la castració de les femelles, l'estudi realitzat denota que les femelles senceres van consumir menys pinso, van tenir menys grassa en la canal i major rendiment de parts nobles que les femelles castrades. Per tant, quan es considera el benestar animal, el cost de castració i la qualitat de la canal i la carn, les femelles senceres són una bona alternativa a les femelles castrades. Respecte al pes al sacrifici, l'estudi indica que la reducció del pes al sacrifici de 156 a 145 kg (en pes viu) millora la productivitat i la qualitat de la canal, sense menyscapte de la qualitat de la carn.

 

La importància de restringir l'alimentació i l'elecció de la línea paterna

En relació a la restricció de l'alimentació, l'estudi indica que una restricció del 82% del consum ad libitum, entre els dies 152 i 201 d i del 72% del dia 202 al 263 d'edat, millora el rendiment de parts nobles perfilades, sense perjudicar l'eficiència alimentosa i la qualitat de la carn dels porcs Ibèrics produïts. A més, els pesos al sacrifici dels porcs que van estar restringits van ser adequats als 10 mesos d'edat per a la indústria de productes curats. Finalment, les conclusions de l'estudi pel que fa a la línia paterna, indiquen que la línia paterna Duroc Danès és una bona alternativa a la Duroc Degesa, o a la Ibèrica, per a la producció de creuaments de mares Ibèriques amb línies paternes Duroc destinats a l'obtenció de productes curats.