MEDI NATURAL | 17/08/2011  RuralCat/DAAM

Barcelona acollirà un congrés internacional sobre conflictes entre humans i fauna salvatge

Del 5 al 9 de setembre se celebrarà a Barcelona, el XXX Congrés de la International Union of Game Biologists (IUGB) i el XIII Congrès Pedrix, organitzat conjuntament pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) i la Universitat de Barcelona (UB). El lema del congrés serà " Els conflictes entre les activitats humanes i la fauna salvatge. Estratègies per a la compatibilització". Està previst que hi assisteixin uns 400 experts de 45 països diferents i que es presentin uns 300 treballs com a ponència.

logo_iugb_ cont14082011.jpg

Logotip del congrés de la a International Union of Game Biologist Font: DAAM

 

Des de l'any 1954, la IUGB reuneix personal expert científic de tot el món que treballa al voltant de la gestió de la fauna salvatge, ja sigui en perill o cinegètica, amb l'objectiu d'exposar els darrers avenços tecnològics, intercanviar experiències i transferir els coneixements obtinguts al personal gestor dels recursos naturals, per tal que disposin de la millor informació disponible. La darrera reunió va tenir lloc a Moscou l'any 2009.
 
El lema d'aquest any és de plena actualitat a Catalunya i països veïns, on les mesures i les polítiques destinades a la conservació que es van iniciar a mitjan segle passat, així com els canvis d'estructura del medi rural, han donat lloc a un augment de moltes poblacions d'espècies que aleshores es consideraven escasses i fins i tot absents.
 
L'augment de les poblacions de senglar, conill, cérvol, cabirol, i fins i tot el retorn de l'os bru i el llop són un exemple de la qualitat ambiental dels nostres ecosistemes. Malgrat aquest èxit darrerament han augmentat els conflictes que aquestes espècies provoquen i calen accions que permetin compatibilitzar-les.
 
A més a més al congrés es tractaran altres temes com per exemple la Biologia de la fauna silvestre, el comportament i el maneig de les espècies cinegètiques, aspectes veterinaris de la fauna silvestre i la conservació, interaccions entre la fauna i les activitats humanes, Dinàmica de les poblacions, o normatives i polítiques de conservació de la fauna.