AGRICULTURA | 10/01/2018  DARP

PRIMA investiga la sostenibilitat en l'agricultura a la Mediterrània

La iniciativa PRIMA per a la recerca i la innovació de l’àrea Mediterrània té com a objectiu la posada en pràctica de polítiques conjuntes de recerca i innovació sota una estratègia comuna de 19 països participants per abordar reptes com la manca d’aigua, l’agricultura i la seguretat alimentària.

Aquest partenariat neix amb la voluntat que tant la UE com els països de la riba sud de la Mediterrània uneixin les seves fonts de talent, coneixement i patrimoni cultural per tal de desenvolupar les àrees amb escassetat d’aigua, proveint-les d’oportunitats de treball en el camp de l’alimentació i competitivitat per emprenedors i dones, conservant els ecosistemes.

Actualment compta amb la participació de 19 països euromediterranis, amb els mateixos drets i obligacions: 11 països de la UE: Croàcia, Xipre, França, Alemanya, Grècia, Itàlia, Luxemburg, Malta, Portugal, Eslovènia i Espanya; i 8 països mediterranis però no de la UE: Algèria, Egipte, Israel, Jordània, Líban, Marroc, Tunísia i Turquia.

El programa el gestiona la Fundació PRIMA sobre la base de plans de treball anuals. El finançament previst fins a 2020 és de 220M € provinents del programa de recerca Horizon 2020 i 274M € provinents d’aportacions dels estats membres.

Consisteix en accions de recerca i d’innovació, en formació i en networking.

Es busca realitzar pocs projectes, però grans, per tal de tenir impacte. L’objectiu fonamental és formar un teixit econòmic al sud de la Mediterrània, i ajudar a la internacionalització de les pimes.

 

Els tipus de subvencions són:

 • RIA: Accions de recerca i innovació
 • IA: Accions d’innovació

Només es finançaran els consorcis, amb mínim 3 països participants, dels quals un ha de ser europeu i l’altre no europeu.

Els projectes als quals se’ls hi donarà més valor seran els que abordin temàtiques transectorials.

Als projectes se’ls demanarà que tinguin una expertesa en ciències socials i humanitats i una visió d’impacte científic, econòmic i social.

El pla de treball pel 2018 està basat en 2 ERA-NETs (ERANETMED i ARIMNET).

Les ERA-NETs són xarxes europees d’agències públiques dedicades al finançament de R+D+I a nivell nacional i regional, que compten amb el suport de la Unió Europea i que tenen per objectiu afavorir la coordinació dels programes d’investigació dels estats europeus. Mobilitzen recursos per afrontar conjuntament  reptes tecnològics i tècnic

 

Les 3 àrees temàtiques es desenvolupen en 8 prioritats operacionals:

 

Gestió de l’aigua

 • Solucions per estalviar aigua
 • Sostenibilitat del sòl i de l’aigua
 • Sistema de governança de l’aigua

Sistemes de conreu

 • Agricultura intel·ligent i sostenible
 • Pesticides i patògens a l’agricultura
 • Cadena de valor a l’agricultura

Nutrició i salut

 • Reduir pèrdues i malbarataments
 • Nous models de negoci a l’agricultura

 

Els plans de treball s’estructuren en 3 seccions:

 • Convocatòries finançades per H2020
 • Convocatòries finançades per cada país
 • Accions que es finança cada país, dintre dels objectius del PRIMA, però sense coordinació transnacional

Es preveu que els primers anuncis de convocatòries es publiquin a mitjan de gener.

En relació amb aquestes primeres convocatòries, la Secretaria d’Universitats i Recerca organitza una sessió informativa que tindrà lloc el dia 24 de gener a les 10.00 a la Sala d’Actes de la Secretaria d’Universitats i Recerca (Via Laietana, 2), a càrrec del director de PRIMA, el senyor Octavi Quintana, i dirigida a les entitats que poden presentar projectes de col·laboració.

Per assistir cal confirmar assistència a l’adreça purificacion.marti@gencat.ca

Informació relacionada