ALIMENTACIÓ PORCINA | 24/02/2009  Ruralcat

Recomanacions nutricionals per a evitar patologies digestives en garrins

Els Doctors José Francisco Pérez, professor de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i Miquel Nofrarías, investigador del Centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA), han elaborat una revisió bibliogràfica que pretén aportar informació útil per a la presa de decisions sobre la dieta dels garrins.

Garrins Duroc

Font:DAR

A les granges porcines, la incidència de patologies digestives o respiratòries contribueix, juntament amb altres causes (com un mal maneig o condicions ambientals inadequades), a reduir el rendiment biològic i econòmic dels animals. El deteriorament s¿evidencia fonamentalment per un menor consum d¿aliment, creixement i eficiència d¿utilització de pinso. Les diferències en el creixement entre granges amb bons i mals resultats poden arribar fins a 70 i 200 g/d per al creixement dels garrins fins a 20 kg i els porcs entre 20 i 100 kg, respectivament. La revisió Influència de la nutrició sobre la patologia digestiva del garrí, recull les patologies més habituals del garrí (en las fases de deslletament i de transició-engreix), així com la contribució de la ració a las patologies digestives i com hi influeixen els cereals escollits, els nivells i composició de la fibra incorporats, i els nivells de proteïna i aminoàcids subministrats en la dieta.

 

Conclusions del document

 

La conclusió principal de la revisió és remarcar que el període posterior al deslletament representa per al garrí un conjunt important de reptes que comprometen la seva producció i la capacitat de resposta posterior als engreixos. Com a paràmetres fonamentals en aquesta fase cal assegurar que:

  • Els garrins consumeixin el pinso en quantitat suficient des del primer dia després del deslletament, minimitzant així el període d¿anorèxia.

  • El consum no determini desequilibris microbians, sinó que afavoreixi la funció digestiva i el desenvolupament progressiu d¿una microbiota estable al llarg de tot el tracte digestiu.

  • Es vegin satisfets els requeriments nutricionals d¿aquells components de la ració que són essencials o semiessencials en funció de les expectatives de rendiments i les condicions de maneig i sanitat de la granja.

Aquesta revisió es va presentar en el XXIV Curs d¿especialització FEDNA, celebrat a Madrid (23 i 24 d¿octubre de 2008).