RECERCA | 09/02/2009  Ruralcat

Seguir la dieta mediterrània millora la percepció de la pròpia salut

Un equip de recerca de l'Institut Municipal d'Investigació Mèdica de Barcelona (IMIM-Hospital del Mar) ha publicat un estudi que demostra que les persones que segueixen un estil d'alimentació mediterrani tenen una percepció més positiva del seu estat físic i mental, la qual cosa sol ser indicativa de salut a llarg termini.

Aliments de la dieta mediterrània

El projecte, desenvolupat pel grup d'investigació en Risc Cardiovascular i Nutrició, va analitzar els hàbits de 8.195 persones pertanyents a una població gironina durant el període 2000-2005. Mitjançant diversos qüestionaris, es van comparar els aliments ingerits amb la qualitat de vida percebuda per la població entrevistada. Una vegada analitzats els resultats, aquests van posar de manifest que l¿adhesió a un patró d'alimentació mediterrània (rica en llegums i vegetals, pobra en carns etc.) estava associat amb una percepció més positiva de l'estat físic i mental. Aquest efecte, segons les conclusions de l'estudi, no es veia afectat per les diferències en activitat física, índex de massa corporal o consum de tabac. La recerca va concloure que la millora en la salut percebuda no es relacionava només amb els tipus d'aliments ingerits sinó també amb l'estil de vida associat a la dieta: fer més àpats a casa, invertir temps en la preparació i compartir el moment amb altres membres de la família. Aquests elements contribueixen a millorar la sensació de benestar de l'individu. Tot i que la qualitat de vida no és una mesura biològica sinó subjectiva, segons els autors, es considera un bon indicador de salut a llarg termini. Els resultats de l'estudi han estat publicats a la revista British Journal of Nutrition sota el nom "Adherence to the Mediterranean diet is associated with better mental and physical health".