PREMIS | 16/01/2018  RuralCat

El Gremi Fusta i Moble convoca els premis Anells de la fusta

El Gremi Fusta i Moble promou i convoca, amb la col·laboració d’altres entitats destacades del sector, la present edició dels guardons Anells de la Fusta. El termini per presentar candidatures finalitza el 12 de març.

Els premis Anells de la Fusta ofereixen reconeixement públic a persones, empreses o entitats que s’hagin distingit per la seva contribució a divulgar, dignificar i promocionar el coneixement, l’ús i els oficis de la fusta, en totes les seves vessants des de l’origen, el bosc i les activitats forestals, la seva transformació i l’aplicació o realització final en espais interiors (moble, hàbitat, decoració, indústria…) i exteriors (paisatge, urbanisme, arquitectura), com també en accions intangibles (a escoles i centres de formació, tecnològics, d’innovació, recerca i investigació o divulgació i conscienciació sobre la cultura de la fusta).

Els guardons s’oferiran, en aquesta edició, en les modalitats següents:

  • Anell de la fusta a accions realitzades recentment, a iniciatives en curs o a projectes en fase de propera execució al voltant de la gestió del bosc o de la promoció de la cultura de la fusta d’origen català: actuacions forestals, foment de plans i estratègies d’aprofitament, conservació, estudi o divulgació del patrimoni boscós o dels recursos forestals de Catalunya. 
  • Anell de la fusta al disseny i creació en fusta: mobiliari i decoració, elements ornamentals, obres efímeres, objectes quotidians, nous estils de vida, oci, esport i cultura, noves aplicacions de la fusta sola o en combinació amb d’altres materials, etc.
  • Anell de la fusta a la prescripció, disseny i/o realització d’obres d’interiorisme, rehabilitació o restauració d’edificis existents o de nova creació, elements o espais d’ús comunitari o privat significatius (és a dir, amb capacitat d’influència en la cultura d’habitat actual) en els quals la fusta sigui l’element formal fonamental.
  • Anell de la fusta a la prescripció, disseny i/o realització d’obres arquitectòniques o estructurals per l’urbanisme, l’habitat o el territori, en les quals la fusta sigui l’element estructural fonamental.
  • Anell de la fusta a accions d’investigació o recerca, divulgació, promoció, informació, formació o altres projectes comunicatius relacionats amb la cultura de la fusta, la seva historia, les noves aplicacions d’aquest material, els seus usos i propietats, l’impuls als variats oficis i especialitats del sector, a través de qualsevol metodologia sociocultural o canal de difusió o format, com ara internet, cinema, premsa, radio, televisió, publicacions escrites, exposicions, etc.
  • Anell de la fusta a treballs o projectes d’estudiants (individuals o en grup), com ara treballs de recerca en el camp de la formació professional, especialment de la branca de la fusta i el moble, treballs de final de Grau, Màster o tesis doctorals de qualsevol branca científica o tecnològica, que aportin solucions d’innovació o noves aplicacions de la fusta, de les seves propietats i/o del seu ús o de modernització dels oficis del sector. Aquest  guardó  s’atorga  amb  el  patrocini de Felder Group.

El termini per presentar candidatures a la convocatòria termina el 12 de març. El jurat es reunirà per a escollir els guanyadors el 13 de març i el lliurament dels guardons als guanyadors es farà el 19 de març, en el decurs de La nit de la fusta.

 

Informació relacionada