FRUIT.NET | 22/01/2018  RuralCat

Fitxa Tècnica sobre l’efecte de diferents insecticides per al control de Pseudococcus viburn en pomera

Aquesta Fitxa Tècnica del projecte Fruit.Net ens explica els resultats dels assajos amb diferents matèries actives en plantacions comercials de pomera on s’havia detectat la plaga Pseudococcus viburni.

Pseudococcus viburni (Hemiptera: Pseudococcidae) és una plaga de quarantena que ocasiona danys directes als fruits i importants limitacions comercials. En el curs dels anys 2013 i 2014 es van fer a Girona els primers assajos específics pel control d’aquesta plaga.

La selecció de matèries actives a testar es va fer en base a la documentació bibliogràfica de països com Xile o França a on aquesta plaga es coneix des de fa temps. Els assajos es van fer en moments fenològics diferents del cultiu i del cicle biològic de l’insecte, en plantacions comercials diverses a on s’havia detectat prèviament la seva presència.

Com explica aquesta Fitxa Tècnica, les  dades  obtingudes  en  els  diversos  assajos  han  mostrat  que  els  insecticides  Imidacloprid,  Spirotetramat  i Acetamiprid tenen semblant grau d’eficàcia en el control de l’insecte tot i que s’han observat valors diferenciats entre  assajos.  La  informació  obtinguda  amb  aquests primers  assajos  s’ha  de  complementar  amb altres,  per determinar amb més precisió, l’eficàcia real d’aquests insecticides que serveixi per definir la millorestratègia de defensa.

Recordeu que a RuralCat podeu consultar altres estudis de Fruit.Net, segons el cultiu, la plaga o malaltia.