FORMACIÓ ON-LINE | 25/11/2011  RuralCat

El 22 de novembre s'obriran les preinscripcions a vuit cursos

Des del 22 de novembre i fins el proper 4 de desembre, et podràs preinscriure a noves edicions dels cursos: Curs de complements per a la gestió de l'empresa agrària, Curs bàsic de gestió agrària, Producció agrària ecològica en ramaderia, Producció agrària ecològica en agricultura, Curs de nivell bàsic de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris, Iniciació a l'Excel, Curs de benestar animal durant el transport, i Curs de benestar animal en explotacions porcines. Tots ells formen part del programa de cursos per internet que ofereix el Servei de Formació Agrària a través de RuralCat.

ordinador_cont_15112011

Recordem que per preinscriure's als cursos cal estar donat d'alta com a usuari de RuralCat. Si encara no n'ets membre pots fer-ho durant aquesta setmana. Només cal que omplis el formulari corresponent. L'alta és totalment gratuïta.
 

Com realitzar la preinscripció  

      
Un cop t'hi hagis donat d'alta hauràs de seguir aquestes indicacions per sol·licitar el curs:
 
1. Entra a la teva àrea de membre i comprova que, a la teva fitxa, has introduït correctament les següents dades:
 • Adreça
 • Població
 • Codi postal
Pots comprovar aquestes dades des del menú El meu perfil/Les meves dades/Canvi de dades personals (pestanya Dades addicionals de RuralCat). Si falta alguna dada, introdueix-la i, a continuació, prem el botó Guardar.
 
2. Una vegada hagis comprovat la teva fitxa, obre el menú Formació/Catàleg de cursos per Internet.
 
3. Cerca el curs al qual et vols inscriure. Comprova que la preinscripció està oberta. En el text del camp "Inscripció" diu "Inscriu-t'hi".
 
4. Fes clic sobre "Inscriu-t'hi" per tal de realitzar la preinscripció.
 
5. A continuació, apareixerà un missatge indicant que t'hi has preinscrit, i rebràs un correu electrònic al teu compte personal i al de RuralCat.
 
6. Una vegada completat aquest procés, el Servei de Formació Agrària es posarà en contacte amb tu per indicar-te com has de finalitzar la inscripció.

 

Informació dels cursos per internet

 • Curs bàsic de gestió agrària (Edició 12)

El curs està dissenyat per oferir una formació específica que permeti conèixer, entendre i adquirir les eines bàsiques per elaborar un pla d’empresa, en què s’analitzi, es valori i es defineixi l’estratègia de negoci que cal seguir amb l’objectiu de conèixer quines garanties d’èxit ofereix l’activitat agrària que es pretén desenvolupar. Aquest curs, juntament amb el Curs bàsic de complements de l’empresa agrària i el Curs per a elaborar un pla d’empresa agrari, conformen un paquet de formació que dóna els coneixements bàsics i indispensables perquè un futur empresari s’iniciï en la gestió diària de la seva empresa.

El curs té una durada de 50 hores, començarà el 10 de gener i acabarà el 23 de març.

 • Curs de complements per la gestió de l'empresa agrària (Edició 5)

Aquest curs, juntament amb el Curs bàsic de gestió agrària i el Curs per a elaborar un pla d’empresa agrari, conformen un paquet de formació que dóna els coneixements bàsics i indispensables perquè un futur empresari s’iniciï en la gestió diària de la seva empresa. Amb aquest curs l'alumne coneixerà el marc legal que afecta, directa o indirectament, la modernització de les explotacions agràries, comprendrà la nova forma de gestió en un entorn que demana més i millors serveis, valorarà l'associacionisme com un element clau per una empresa competitiva, serà conscient de la importància d'avaluar tots els canals de distribució, coneixerà les principals eines TIC i la seva utilitat en la gestió de l'empresa i prendrà consciència que l'agricultura del futur ha de ser rendible i respectuosa amb el medi ambient.

Aquest curs té una durada de 30 hores i es durà a terme entre el 10 de gener i el 24 de febrer.

 • Producció Agrària Ecològica. Ramaderia (Edició 7)

Aquest curs pretén donar a conèixer les bases de la producció agrària ecològica, relacionant- les amb unes tècniques agràries i estratègies de maneig que permetin produir aliments de qualitat i sans i que afavoreixin la salut dels agroecosistemes en tots els seus aspectes. S'estructura en tres mòduls, el primer dedicat als aspectes generals de la producció agrària ecològica, el segon dedicat a les bases científiques i tècniques d'aquest tipus de producció i el tercer concretament sobre les produccions agropecuàries.

El curs tindrà una durada de 60 hores, començarà el 10 de gener i acabarà el 23 de març.
 • Producció Agrària Ecològica. Agricultura (Edició 11)

Aquest curs pretén donar a conèixer les bases de la producció agrària ecològica, relacionant- les amb unes tècniques agràries i estratègies de maneig que permetin produir aliments de qualitat i sans i que afavoreixin la salut dels agroecosistemes en tots els seus aspectes. L'estructura serà la mateixa que la del curs dedicat a la Producció Agrària Ecològica en ramaderia però amb un últim mòdul dedicat a la producció hortofructícola.

El curs tindrà una durada de 60 hores i tindrà lloc entre el 10 de gener i el 23 de març.

 • Curs de nivell bàsic de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris (Edició 27)

Es tracta d'un curs dissenyat per donar resposta formativa als professionals del sector agrari que estan obligats a obtenir el carnet de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris de nivell bàsic. L'objectiu del curs és que l'alumne adquireixi els criteris necessaris per a realitzar una pràctica fitosanitària correcta, s'adoni de les conseqüències que pot comportar una incorrecta manipulació i aplicació dels productes fitosanitaris, tant per a la pròpia salut com per a la d’altres persones, i també per a la conservació del medi ambient, i que assoleixi els coneixements bàsics que permetin superar la prova per a l’obtenció del carnet de manipulador de productes fitosanitaris, nivell bàsic.

El curs tindrà una durada de 25 hores, començarà el 10 de gener i acabarà el 17 de febrer.

 • Iniciació a l'Excel (Edició 20)

Es tracta d'un curs dissenyat per introduir a l'alumne en el funcionament del programa Excel (versió Office 2002) i valorar les seves aplicacions pràctiques. Al finalitzar el curs els alumnes coneixeran l'estructura, el funcionament i els principals formats d'un full de càlcul, sabran introduir, editar i modificar dades, utilitzar les fórmules bàsiques i localitzar errors.

El curs tindrà una durada de 20 hores i es durà a terme entre el 10 de gener i el 17 de febrer.

 • Curs de benestar animal en explotacions porcines (Edició 13)

Aquest curs pretén oferir una formació general i específica sobre benestar animal als productors i ramaders de porcí que permet, alhora, obtenir l’acreditació que exigeix la normativa vigent. Al finalitzar aquest curs els estudiants podran: analitzar el concepte de benestar i els factors que el condicionen; conèixer el comportament dels animals, així com les característiques anatòmiques i fisiològiques que l’influencien; conèixer els requeriments de les diferents espècies de renda pel que fa a instal·lacions; alimentació, maneig i necessitats ambientals; avaluar les repercussions d’unes males condicions de producció sobre el benestar dels animals; conèixer els arguments i motius de la preocupació de la societat pel benestar dels animals; analitzar la nova normativa de benestar animal i les obligacions legals que s’hi exigeixen; aplicar les mesures higienicosanitàries en la prevenció de malalties; i valorar les condicions més òptimes per al maneig dels animals a l’escorxador. 

El curs tindrà una durada de 20 hores, començarà el 10 de gener i acabarà el 17 de febrer.

 • Curs de benestar animal durant el transport (Edició 13)

Aquets curs pretén oferir una formació general i específica sobre benestar animal durant el transport que permet, alhora, obtenir l’acreditació que exigeix la normativa vigent. S'estructura en un mòdul general, en que es parlarà del benestar animal en la societat europea i en la pràctica diària, i un mòdul específic en que es tractarà el benestar animal durant el transport.

El curs tindrà una durada de 20 hores i tindrà lloc entre el 10 de gener i el 17 de febrer.
 

També en format paper

 
Recordeu que per tal de facilitar la formació contínua dels professionals vinculats al sector agrari i al món rural, el Servei de Formació Agrària també organitza els següents cursos a distància i en format paper:
 

Curs de complements per la gestió de l'empresa agrària (Edició 7)

Gestió agrària. Bàsic (Edició 10)

Manipulador i aplicador de productes fitosanitaris. Nivell bàsic (Edició 30)

Benestar animal en explotacions porcines (Edició 13)

Curs de benestar animal durant el transport (Edició 13)