AGROMETEOROLOGIA | 31/01/2018  RuralCat

El SMC estrena la secció “Normals climàtiques recents”

Aquest apartat permet accedir a 116 fitxes d’estacions meteorològiques del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) que contenen informació climàtica detallada, fins i tot amb variables poc habituals com la velocitat del vent o el gruix de neu, del període 2007-2016.

Imatge de la fitxa de l’estació de Caldes de Montbui. Font: SMC

Imatge de la fitxa de l’estació de Caldes de Montbui. Font: SMC

Existeix una creixent demanda per part dels usuaris i determinats sectors econòmics per disposar de la informació climàtica més actualitzada i de qualitat, contextualitzada temporalment dins el període més recent. Donant resposta a aquesta necessitat, el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) ha publicat una nova secció del web de climatologia: “Normals climàtiques recents”.

Aquest apartat permet accedir a 116 fitxes, en format pdf, d’estacions meteorològiques de la Xarxa d’Estacions Meteorològiques Automàtiques (XEMA) que contenen informació climàtica rellevant i dins el període 2007-2016. A banda de les típiques estadístiques termopluviomètriques, també s’inclouen dades sobre humitat relativa, nombre mitjà de dies superant cert llindar (dies càlids, nits tropicals, dies amb PPT>10 mm...), radiació solar i dies coberts/serens i altres variables poc habituals en aquest tipus de climatologies com la velocitat del vent, la pressió atmosfèrica (per les EMA a una altura de <20 m) o el gruix de neu.

 

Quines són les variables que s’inclouen?

 • TMm: Temperatura Mitjana mensual (ºC)
 • TXm: Temperatura Màxima mitjana mensual (ºC)
 • TNm: Temperatura Mínima mitjana mensual (ºC)
 • TXx: Temperatura Màxima extrema mensual (ºC)
 • d TXx: Data de la Temperatura Màxima extrema mensual (DD-MM-AA)
 • TNn: Temperatura Mínima extrema mensual (ºC)
 • d TNn: Data de la Temperatura Mínima extrema mensual (DD-MM-AA)
 • dG: Nombre mensual de dies de Glaçada, TN<0ºC (dies)
 • dEstiu: Nombre mensual de dies d’Estiu, TX>25ºC (dies)
 • dCàlids: Nombre mensual de dies Càlids, TX>30ºC (dies)
 • nTropicals: Nombre mensual de nits Tropicals, TN>20ºC (dies)
 • HRMm: Humitat Relativa Mitjana mensual (%)
 • PPT: Precipitació mitjana mensual (mm)
 • PPTx24h: Precipitació màxima mensual en 24h (mm)
 • d PPTx24h: Dia de la precipitació màxima mensual en 24h (DD-MM-AA)
 • PPTx1h: Precipitació màxima mensual en 1h (mm)
 • d PPTx1h: Dia de la precipitació màxima mensual en 1h (DD-MM-AA)
 • dPPT>0.2: Nombre mensual de dies amb precipitació superior a 0.2 mm (dies)
 • dPPT>5.0: Nombre mensual de dies amb precipitació superior a 5.0 mm (dies)
 • dPPT>10.0: Nombre mensual de dies amb precipitació superior a 10.0 mm (dies)
 • RS24h: Mitjana mensual de la irradiació solar global diària (MJ/m2)
 • dSol: Nombre mensual de dies assolellats, la RS diària és >90% de la RS tèorica (dies)
 • dCob: Nombre mensual de dies coberts, la RS diària és <40% de la RS tèorica (dies)
 • VVmm: Velocitat mitjana mensual de Vent a 10 m (m/s) – escalar
 • VVx: Ratxa màxima mensual de Vent a 10 m (m/s) – escalar
 • d VVx: Dia de la ratxa màxima mensual de Vent a 10 m (DD-MM-AA) en 1h (DD-MM-AA)
 • PMm: Pressió atmosfèrica Mitjana mensual (hPa) al nivell de l’estació (només per a les EMA a una altura <20 m)
 • PXx: Pressió atmosfèrica Màxima absoluta mensual (hPa) al nivell de l’estació (només per a les EMA a una altura <20 m)
 • PNn: Pressió atmosfèrica Mínima absoluta mensual (hPa) al nivell de l’estació (només per a les EMA a una altura <20 m)
 • GNm: Gruix de Neu Mitjà mensual (cm) (només per a les EMA que mesuren aquesta variable)
 • GNx: Gruix de Neu Màxim mensual (cm) (només per a les EMA que mesuren aquesta variable)
 • d GNx: Dia del gruix de neu màxim (DD-MM-AA)