FINANÇAMENT | 15/02/2018  RuralCat

Noves convocatòries del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural

El Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) ha obert les convocatòries de tres línies de finançament per: actuacions de formació professional per a directius, projectes de cooperació per al subministrament sostenible de biomassa i foment d’entitats associatives agroalimentàries.

El FEADER és l'instrument de finançament per implementar la Política Agrícola Comuna (PAC) i l'estratègia Europea 2020. El seu objectiu és millorar la gestió i la política de control de desenvolupament rural.

Aquest mes de febrer s’han fet públiques les següents convocatòries per:

  • Projectes de cooperació per al subministrament sostenible de biomassa

L’objectiu és donar suport financer als projectes de cooperació (fins a 60.000 € per projecte) per al subministrament sostenible de biomassa entre agents que la reben o la proveeixen, destinada a la producció d’energia en la transformació de productes agroalimentaris, en el marc del Programa Nacional de Desenvolupament Rural 2014-2020, finançat pel Ministeri i el FEADER.

El termini finalitza als 20 dies a partir de l’endemà de la publicació d’aquest extracte al BOE núm. 36, de 9 de febrer.

  • Actuacions de formació professional i adquisició de competències per a directius de cooperatives i altres entitats associatives agroalimentàries

Aquesta convocatòria del FEGA del Ministeri dona suport a accions de formació professional, en el marc del Programa Nacional de Desenvolupament Rural 2014- 2020, per al foment de la integració d’entitats associatives agroalimentàries de caràcter supraautonòmic, cofinançat pel FEADER.

El finançament d’aquests ajuts, amb un pressupost total de 451.618,55 €, es realitzarà en un 80% a càrrec del FEADER i en un 20% a càrrec del pressupost estatal. El termini finalitza als 20 dies comptats a partir de l'endemà de la publicació al BOE núm. 36, de 09/02/2018.

  • El foment d’entitats associatives agroalimentàries

L’objectiu és subvencionar activitats d’informació per a la difusió i millora de l’experiència de les entitats associatives prioritàries de caràcter agroalimentari i àmbit supra autonòmic.

Aquesta convocatòria té uns pressupost de 8.000 € per activitat. El termini finalitza als 20 dies a partir de l’endemà de la publicació d’aquest extracte al BOE núm. 36, de 9 de febrer de 2018.

 

 

Informació relacionada