AJUTS | 06/03/2018  RuralCat

Ajuts per a la creació d'agrupacions i organitzacions de productors forestals

Fins el 5 d’octubre estarà oberta la convocatòria d’aquests ajuts a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada per a la creació d’agrupacions i d’organitzacions de productors forestals.

El DOGC núm. 7569, d'1 de març publica la Resolució ARP/315/2018, de 22 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal de convocatòria dels ajuts a la gestió forestal sostenible per a l'any 2018 per a la creació d'agrupacions i d'organitzacions de productors forestals (operació de PDR 09.00.01) (ref. BDNS 387473)

Els terminis de presentació de sol·licituds, de finalització de les actuacions i de justificació són els següents:

  1. Presentació de sol·licituds: del 2 de març al 5 d'octubre de 2018.
  2. Finalització i justificació de les actuacions: 15 de novembre de 2019, inclòs.

La justificació s'ha de realitzar durant l'any en curs i caldrà presentar la documentació corresponent per acreditar la producció comercialitzada durant el període del 15 de novembre de 2018 al 15 de novembre de 2019.

Aquest ajuts tenen un import total previst de 398.167,00 euros, cofinançats pel Centre de la Propietat Forestal fins a un import màxim de 226.955,19 euros (57%) i el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) fins a 171.211,81 euros (43%).