PATT 2018 | 06/03/2018  RuralCat

El Pla Anual de Transferència Tecnològica 2018 durà a terme més de 1.000 actuacions

Amb el PATT, el DARP impulsa la recerca i la transferència tecnològica i de coneixements al sector agrari, agroalimentari, pesquer i forestal a Catalunya. De les 1.071 actuacions programades enguany, 921 són de divulgació de coneixement i 150 d’experimentació, demostració i recerca.

Portada del llibret del PATT 2018. Font: DARP

Portada del llibret del PATT 2018. Font: DARP

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) va publicar l’1 de març, la Resolució ARP/310/2018 que aprova el Pla Anual de Transferència Tecnològica (PATT) del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per l’any 2018.

El PATT és l’instrument que recull, programa i coordina les actuacions en els àmbits de la recerca i la transferència de coneixements tècnics i de gestió adreçades al sector agrari, agroalimentari, pesquer i forestal català. És tracta d’un pla coordinat pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP), amb l’objectiu d’impulsar la formació com a element clau per augmentar la competitivitat i la sostenibilitat de les empreses que formen el teixit productiu, transformador, comercialitzador i de serveis en l’àmbit agrari, agroalimentari, pesquer, i forestal de Catalunya.

El desenvolupament del PATT es realitza gràcies a l’estreta col·laboració d’administracions, centres de recerca, universitats, fundacions, consorcis, organitzacions de productors, organitzacions professionals, empreses i altres agents del sector. Actualment, són més de 100 les unitats que promouen les activitats en el marc del PATT.

L’oferta d’actuacions abasta tot el territori de Catalunya, amb propostes previstes en 40 sectors productius diferents. Entre aquests s’hi inclouen els més tradicionals (fructicultura, vitivinicultura, olivicultura, cultius extensius, ramaderia, forestal, etcètera) i d’altres de més transversals (gestió empresarial, producció agrària ecològica, indústria agroalimentària, fertilització, reg, estalvi energètic i energies renovables, qualitat i comercialització, biodiversitat...), a més d’actuacions en l’àmbit forestal i del medi natural.

La planificació del PATT 2018 preveu 1.071 actuacions, de les quals 921 són activitats de divulgació de coneixement (jornades i seminaris tècnics, jornades de camp,..) i 150 són d’experimentació, demostració i recerca. Les actuacions incloses al PATT 2018 són consultables al web del DARP.

A més, totes les activitats recollides en el PATT també es poden consultar i descarregar en format pdf a través del portal RuralCat.

 

Balanç d’execució del PATT 2017

 

Un any més, els indicadors del PATT 2017 posen de manifest la importància de les activitats de transferència tecnològica en el conjunt de Catalunya i la bona acceptació que aquestes tenen en el sector agrari, agroalimentari, forestal i rural. El foment del treball col·laboratiu i en xarxa entre les entitats que participen al PATT s’ha revelat novament com model d’èxit per al Pla.

Durant l’any 2017 es van realitzar 698 activitats de divulgació i transferència de coneixements -més de dues activitats diàries de mitjana- i es varen impartir 2.457 ponències. Els programes de les jornades i les ponències estan disponibles a través del portal RuralCat. El número de persones que varen assistir a les jornades del PATT 2017 va ser de 29.015 persones.

També l’any 2017 es varen realitzar dos noves edicions dels seminaris “Matins d’innovació agroalimentària” sobre horticultura i recerca en pastures.

Tota la informació relativa al PATT s’actualitza diàriament i és consultable a través del web del DARP, dins de l’àmbit d’actuació de la Transferència Tecnològica, o del portal RuralCat a l'apartat Transferència Tecnològica.

Així mateix, es troba actiu el servei ‘El PATT a la teva bústia’ o el compte de Twitter @ruralcat per a conèixer diàriament els programes detallats de les jornades, seminaris i visites tècniques.