SECTOR LACTI | 19/03/2018  RuralCat

El laboratori d’idees del sector lacti català presenta els seus resultats

Aquest laboratori d’idees és una de les 15 accions que conformen el Pla del sector lacti català 2017-2019. El DARP i el PRUAB recullen en un document les conclusions del treball en el que han participat al voltant de 100 persones i 40 empreses, a més de cinc universitats catalanes.

Imatge del dossier “Laboratori d’idees del sector lacti català”

Imatge del dossier “Laboratori d’idees del sector lacti català”

El Pla del sector làctic català 2017-2019 s’estructura en tres grans eixos: la millora de l’eficiència de la producció lletera, la comercialització i promoció, i la innovació i transferència.

Dins de l’eix de innovació i transferència, i fruit de la col·laboració entre el Departament d’Agricultura, ramaderia i Pesca (DARP) i el Parc de Recerca de la Universitat Autònoma de Barcelona (PRUAB), s’ha dut a terme el Laboratori d’Idees del Sector Lacti en el qual han participat al voltant de 100 persones i 40 empreses, a més de cinc universitats catalanes.

El Laboratori d’Idees és un espai on investigadors, empreses i consumidors treballen conjuntament per desenvolupar idees innovadores i generar projectes disruptius, de la mà de facilitadors experimentats. Amb aquest propòsit s’han dissenyat i portat a terme tres tallers diferents amb públics i objectius ben definits, seguint la metodologia de treball del Design Thinking.

La primera fase del Laboratori d’Idees del sector lacti correspon a l’etapa d’exploració de l’experiència del ciutadà com a persona consumidora i les seves percepcions entorn la llet i els productes lactis així com el seu consum. En el document destaca, entre d’altres conclusions, que la nostàlgia i salut són dues idees predominants i la preocupació dels consumidors pel benestar animal i el medi ambient.

La segona fase fa èmfasi en l’etapa de creativitat on es generen idees d’alt valor afegit a partir de tots els actors de la cadena de valor. Entre d’altres idees per millorar el sector es va parlar de la personalització de la llet, la incorporació de tecnologia, la cerca de nous usos en economia circular, l’apropament de les granges a la societat i la millora de la comunicació. Tanmateix es va elaborar un llistat de propostes com l’elaboració de nous productes lactis modificant l’alimentació dels animals; la llet com a transport / vector de nutrients; un certificat de garantia de “vaques felices”; l’ús de subproductes com a font d’energia; productes i envasos intel·ligents; la revalorització dels residus; productes de neteja de base làctica; o noves tecnologies per a la distribució de la llet fresca.

Finalment, la tercera fase correspon a l’etapa de selecció d’aquelles idees generades al taller previ, que podrien ser desenvolupades per diferents agents del sector lleter i esdevenir una realitat en el futur. El document assenyala els projectes de la «llet vectora», el «pinso com additiu» i la «llet cowfriendly» com els tres més ben valorats en termes generals, tenint en compte l’impacte global, el benefici pel nínxol de mercat i els indicadors econòmics de viabilitat, rendibilitat i escalabilitat