AJUDA AL RAMADER | 11/01/2010  Eurocarne/RuralCat

Creen un nou programa que pronostica la viabilitat de les granges bovines de carn

El Centre d'Investigació i Tecnologia Agroalimentària d'Aragó (CITA), NEIKER-Tecnalia i la Universitat de Lleida han desenvolupat un nou simulador informàtic, anomenat NODRIZA, que permet pronosticar la viabilitat i rendibilitat de les explotacions ramaderes de boví de carn.

Vaques

El programa té un entorn amigable d'ús i ofereix una gran fiabilitat gràcies a la funció estocàstica que incorpora (valors aleatoris), ja que té en compte el risc que implica la variabilitat dins el ramat i la variabilitat entre anys.

Avaluar anticipadament, els paràmetres productius i el balanç econòmic

Aquest programa de simulació permet avaluar anticipadament els paràmetres productius i el balanç econòmic d'un sistema ramader de boví de carn, en el transcurs d'un o diversos anys, en funció del maneig reproductiu i l'alimentació dels animals. Es tracta d'una eina dissenyada per a avaluar alternatives d'alimentació i reproducció en diferents condicions agroambientals, tant en sistemes basats en pasturatge com intensius, que ajudarà a millorar la gestió de les explotacions. L'ús de l'aplicació requereix un cert grau de coneixements tècnics sobre el tema, per això, està previst organitzar una sèrie de seminaris per a ramaders i tècnics, on s'explicarà el seu funcionament.

Nivell bàsic i nivell avançat

NODRIZA està pensat per a usuaris amb diferents nivells de coneixements i pràctica. Així, en un nivell bàsic, s'utilitzen paràmetres preestablerts en l'aplicació, realitzant únicament petits ajustaments per a adaptar la simulació a la realitat. En canvi, l'ús en manera avançada està destinat principalment a investigadors i permet actuar sobre la pràctica totalitat de paràmetres incloent les fórmules de càlcul de les simulacions. D'aquesta manera, es podran explorar noves estratègies de gestió i analitzar les conseqüències de la seva aplicació amb el pas del temps. El programa pot ser descarregat gratuïtament des de la pàgina web del Centre d'Investigació i Tecnologia Agroalimentaria d'Aragó.