AGRICULTURA VERTICAL | 18/01/2010  RuralCat/Malén Ruiz d'Elvira

Tindrem conreus al terrat de casa nostra?

L'agricultura vertical és aquella que es realitza a l'interior de nuclis urbans, en forma de torres o sobre terrats d'edificis. Els avantatges d'aquesta tècnica són que s'estalvien recursos per a transportar els aliments del camp a la ciutat, i s'alliberen terrenys per reforestar-los.

Agricultura sobre un terrat

Fotografia: Arlington County

La periodista científica Malén Ruiz d'Elvira explica en un article publicat per la xarxa GlobalTalent, els beneficis esperats de l'agricultura vertical i l'estat en què es troben els assajos experimentals a diferents països. RuralCat resumeix les idees principals de l'article.

Com es conrea als terrats?

Segons explica l'expert en ecoenginyeria, Peter Head, no és necessària cap tecnologia nova per desenvolupar l'agricultura vertical, només es tracta d'aplicar tècniques existents en torres especialment dissenyades per a finalitats agrícoles o terrats d'edificis. Aquests conreus es realitzen generalment sense terra (cultius hidropònics), amb l'ús de tècniques aeropòniques (dispersió de nutrients en vapor d'aigua), en un ambient controlat i amb reg per degoteig. En un entorn ideal, l'agricultura vertical faria servir tècniques sostenibles i ecològiques:
  • L'energia provindria d'aparells solars
  • L'aigua seria reciclada, procedent de les depuradores urbanes
  • Els residus s'aprofitarien per a produir electricitat o biocombustible

Per què cultivar a les ciutats?

Tot i les dificultats tècniques, segons apunta l'article de Ruiz d'Elvira, hi ha molts arguments a favor de desplaçar part de l'agricultura a les ciutats:
  • Disminuiria la contaminació per fertilitzants, pesticides i herbicides als ecosistemes
  • Frenaria la desforestació
  • S'estalviaria energia transportant aliments del camp a la ciutat
Segons indica Ruiz d'Elvira, el creixement poblacional i els desafiaments del canvi climàtic hauran de fer-nos considerar seriosament com a alternativa aquest tipus d'agricultura. Per a ampliar la informació, llegeix l'article complet a Global Talent.