BONES PRÀCTIQUES | 01/02/2010  Agroinformacion

Primers estudis ergonòmics en hivernacles per evitar lesions

Un grup d'investigadors del departament d'Enginyeria Rural de la Universitat d'Almeria estan duent a terme els primers estudis ergonòmics, basats en les interaccions entre els agricultors i els elements de l'entorn, per tal de reduir els efectes negatius del sistema laboral (lesions o malalties) i pal·liar el deteriorament de la productivitat i l'eficiència del treballador.

Hivernacle

Font: Innova Press

Per assolir aquest objectiu, els investigadors han analitzat un total de 110 explotacions amb diferents cultius mitjançant el mètode del Laboratori d'Economia i Sociologia del Treball de França (LEST). Com comenta Àngel Carreró Ferre, membre de l'equip investigador, "a priori i de forma general, els principals riscs detectats són la temperatura, la cooperació i l'excés d'hores de feina".

"Rellotge de predicció"

El primer factor analitzat és el denominat "estrès tèrmic", en referència a la càrrega de calor o fred que els treballadors reben i acumulen en el seu cos per la interacció entre les condicions ambientals del lloc de treball, l'activitat física que realitzen i la roba que utilitzen. En base a l'Índex Humidex, els investigadors van desenvolupar una eina denominada "rellotge de predicció", una metodologia que permet establir l'horari de feina més adequat i quan existeix una major o menor probabilitat de patir estrès tèrmic. L'estudi sobre aquest primer paràmetre, publicat a l'Spanish Journal of Agricultural Research, es va aplicar a cultius de síndria, carbassó i tomàquet.

RULA i OWAS

Actualment, l'equip d'Àngel Carreró està estudiant els riscs derivats de moviments repetitius i l'adopció de postures forçades amb mètodes específics com el RULA i OWAS. El primer d'ells es basa en l'observació dels cicles de treball, on s'avaluen els angles que formen els diferents membres del cos. Pel que fa al mètode OWAS permet identificar fins a 252 posicions diferents com a resultat de la combinació de la posició de l'esquena, braços, cames i càrrega aixecada. Per analitzar aquest paràmetre es fan servir diferents perxes que sostenen les plantes per determinar quina és la més idònia. D'aquesta manera els investigadors reconeixen que "ja hem dissenyat un prototip de perxa que evita el gir de canell i, per tant, un moviment no recomanat".