PESCA | 23/01/2012  RuralCat/DAAM

Inspectors intercepten 28 quilos de tonyina vermella sense documentar

Inspectors de pesca i afers marítims del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, juntament amb efectius del SEPRONA de la Guàrdia Civil de Tortosa, van interceptar la setmana passada 28 quilos de tonyina vermella sense documentar a l'interior d'un camió que procedia de Vinaròs.

Exemplar de "thunnus thynnus", una espècie objecte d'especial protecció per la Unió Europea.

 L'actuació va tenir lloc durant la descàrrega que aquest vehicle feia a la llotja de Sant Carles de la Ràpita, i es va intervenir de manera cautelar la partida sospitosa durant un període de 24 hores. Transcorregut aquest termini sense que el propietari acredités l'origen legal de la tonyina, es va decidir comissar-la.

 La tonyina vermella (Thunnus thynnus) és una espècie molt preuada, objecte d'especial protecció a través de les normes de la Comissió Internacional per a la Conservació de la Tonyina Atlàntica (ICCAT). Per aquesta raó, la flota comunitària està sotmesa a quotes de captures i hi ha documentacions d'empara específiques com és el document de captura de la tonyina (DCA). Totes les captures de tonyina vermella han de poder acreditar en tot moment la seva procedència legal. Els serveis d'inspecció verifiquen de forma acurada la documentació que ha d'acompanyar les captures, a fi d'assegurar el compliment de les normes de protecció d'aquesta espècie.
 La manca de documentació suposa que les captures provenen de la pesca il·legal, no declarada i no reglamentada coneguda també amb les sigles INDNR. Sovint, aquestes tonyines vermelles són descarregades en ports no autoritzats i són comercialitzades de forma il·legal, sense l'empara de la documentació establerta.
 Per tot això, l'inspector actuant i els agents de la Guàrdia Civil van estendre una acta de denúncia contra el propietari de la partida intervinguda. Aquesta denúncia serà tramitada pels serveis jurídics del Departament d'Agricultura de les Terres de l'Ebre.
 El Departament d'Agricultura continuarà controlant que les partides de tonyina vermella que es comercialitzen a Catalunya disposin de la documentació pertinent i que provinguin de la pesca legal.