AJUTS | 27/04/2018  Ruralcat

Obertes les convocatòries 2018 del programa LIFE

L'objectiu general de LIFE és contribuir a la implementació, actualització i desenvolupament de la política i la legislació ambiental i climàtica de la UE mitjançant el cofinançament de projectes amb valor afegit europeu.

S’han obert les convocatòries tant pel subprograma medi ambient com pel d’acció climàtica:

Projectes tradicionals:


Els projectes tradicionals poden ser projectes de bones pràctiques, demostració, pilot o informació, sensibilització i disseminació. 

Subprograma medi ambient: 

Life natura i biodiversidad
- Life medi ambient i eficiència recursos
- Life governança medi ambiental i informació

Subprograma acció climàtica 

- Life mitigació del canvi climàtic
- Life adaptació al canvi climàtic
- Life governança climàtica i informació

Projectes preparatoris: 

Els projectes preparatoris tracten necessitats específiques per al desenvolupament i la implementació de les polítiques i legislació ambientals o climàtiques de la UE. Els temes específics s'indiquen a la guia. 

Només pel subprograma medi ambient.

 

Projectes integrats:

Subprogrames medi ambient i acció climàtica: projectes implementats a gran escala territorial requerits per legislació específica de la UE.

 

Projectes d’assistència tècnica:

Projectes que donen suport financer per ajudar als sol·licitants a preparar projectes integrats i, especialment, per vetllar perquè aquests projectes compleixin els requisits tècnics, financers i en matèria de terminis del Programa LIFE

 

Projectes Capacity Building:

Els projectes de Capacity Building proporcionen suport financer a les activitats necessàries per augmentar la capacitat dels estats membres, inclosos els punts de contacte nacionals o regionals de LIFE, per tal que els estats membres puguin participar de manera més eficaç en el Programa LIFE.

 

Poden presentar sol·licituds les entitats legals registrades a la UE. 

Hi ha tres tipus de beneficiaris: 

- Entitats públiques
- Organitzacions comercials privades
- Organitzacions no-comercials privades (incloent ONGs)

 

Pressupost: 397M € 

Dates límit:

- Medi ambient i eficiència de recursos: 12/06/18

- Natura i biodiversitat: 14/06/18

- Acció climàtica: 12/09/18

- Projectes integrats medi ambient i clima: 5/09/2018