DARP | 04/05/2018  Ruralcat

Infografia sobre les Denominacions d'origen protegides (DOP) i indicacions geogràfiques protegides (IGP) de productes agroalimentaris no vínics de Catalunya

Aquesta infografia recull informació sobre les denominacions d'origen protegides (DOP) i indicacions geogràfiques protegides (IGP) de productes agroalimentaris no vínics de Catalunya.

S'hi presenta de forma resumida una visió global i actual de la situació de les DOP i IGP catalanes, que es poden consultar al web, de manera que a ull nu dóna una primera idea, a manera de pinzell, de tot el conjunt.


La Denominació d'Origen Protegida(DOP) és el nom que identifica un producte originari d'un lloc determinat, una regió o excepcionalment un país, la qualitat del qual o les seves característiques es deuen fonamentalment o exclusivament a un medi geogràfic particular, amb els factors naturals i humans inherents a ell, i del qual les fases de producció, transformació i elaboració es facin totalment en la zona geogràfica definida.

 

La Indicació Geogràfica Protegida(IGP) és el nom que identifica un producte originari d'un lloc determinat, una regió o un país, que posseeix una qualitat determinada, una reputació o una altra característica que pugui essencialment  ser atribuïda al seu origen geogràfic, i del qual com a mínim una de les seves fases de producció, transformació o elaboració es fa  en la zona geogràfica definida.

 

Es destaca, a la part inferior esquerra, un quadre amb dades curioses.