DARP | 08/05/2018  Ruralcat

La Generalitat i el sector acorden un pla per a fer front a la crisi del sector fructícola català

El DARP, conjuntament amb el sector, ha implementat un Pla d’Acció amb l’objectiu d’ajudar a fer front a aquestes dificultats a partir d’analitzar conjuntament amb agents i experts la situació del sector fruiter català.

El director general d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat de Catalunya, Carmel Mòdol, acompanyat del director dels Serveis Territorials del Departament a Lleida, Ferran de Noguera, ha presentat el Pla d’Acció de la Fruita Dolça a la seu principal del Departament a Lleida.

Mòdol, qui ha agraït la implicació i la tasca realitzada per tots els agents participants en l’elaboració d’aquest Pla d’Acció, ha subratllat la importància del sector fructícola català, estratègic per al país i que travessa una difícil situació atesos, entre altres, els baixos preus que perceben els agricultors per les seves produccions: “Catalunya és una mena de gegant fructícola, però un gegant amb peus de fang, i volem que tingui uns peus sòlids, forts, i que li permetin córrer i guanyar el futur, i per això cal reforçar l’estructura productiva, de comerç, internacionalització, innovació, etcètera, consolidar-la, fer-la més forta de cara al futur del sector, que és qui ha de decidir què fer i l’Administració acompanyar-lo en aquest procés. D’aquí aquest Pla, que intenta que el sector productor arribi al moment de la victòria, perquè la fruita guanyarà i el ciutadà ha de respondre”. 

Així, el DARP, conjuntament amb el sector, va decidir implementar un Pla d’Acció amb l’objectiu d’ajudar a fer front a aquestes dificultats a partir d’analitzar conjuntament amb agents i experts la situació del sector fruiter català, promoure la participació dels agents i dinamitzadors del mateix, identificar els principals reptes i oportunitats per als propers anys, i definir les mesures i les accions per a consolidar-lo i enfortir-lo a llarg termini; una tasca que s’ha dut a terme al llarg de tot un any mitjançant jornades, seminaris, sessions i grups de treballs, reunions, presentacions/ponències d’experts, etcètera.
 
El Pla s’estructura en 4 grans eixos d’actuació, que contemplen 10 mesures i 32 accions específiques diferents. Els eixos són: reorientació de la producció, reforç al sector, foment del consum, i professionalització i coneixement. La darrera fase del projecte presenta el calendari d’implementació dels diferents eixos del Pla d’Acció de la Fruita dolça, que abasta des d’ara i fins l’any 2020. Així mateix, incorpora el detall del pressupost de les accions (19.366.000€), els recursos necessaris per a la seva execució, els agents implicats en la seva implementació, i els mecanismes de seguiment del Pla.
 
Val a dir que -com a base- els grups de treball i les entrevistes realitzades han permès identificar un conjunt de debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats (DAFO) transversals en el sector de la fruita dolça catalana, i l’exhaustiva anàlisi i diagnosi del sector dutes a terme en la fase inicial de partida del Pla es desprèn, entre altres, que Lleida, amb 40.489 hectàrees, concentra el 82% de la superfície de fruita fresca catalana de 2016; que el préssec, la pera, la poma i la nectarina concentraven –en aquella data- el 89% de la superfície i el 93% de la producció de fruita fresca; i que la superfície total destinada a fruiters ha augmentat en 1.105ha (un 2,3%) en el període 2011-2016.
 
D’altra banda, també es constata que la fruita més consumida a les llars catalanes (en tones) és la poma, seguida del préssec i la nectarina, i la pera. Amb tot, el consum de la poma cau un 12,3%, un 24,1% de la pera, un 35,3% de la cirera i un 34,9% de la pruna; mentre el consum de préssecs i nectarines puja un 16,0%; el consum de fruita fresca per càpita a Catalunya és de 26,32kg, sent juliol, juny i setembre –per aquest ordre- els mesos de major consum i  desembre el de menys; el 58,2% de la fruita fresca de les llars es compra en supermercats (28,0%) i comerços tradicionals (30,2%); les exportacions dels quatre principals fruiters (poma, pera, nectarina i préssec) ha augmentat un 5,3% en els darrers cinc anys, tot i la davallada de les exportacions de pera (-20,3%), i en poma creix un 25,7%; mentre les importacions de les principals fruites fresques produïdes a Catalunya disminueixen un 0,5% en el mateix període (en préssec cauen un 69,2%, i en nectarina, per contra, es disparen un 150%).
 

Informació relacionada