ESTUDI SECTOR | 07/11/2007  Ruralcat

Resultats econòmics de l¿exercici 2007, primer semestre (octubre 2007)

L¿Observatori de la llet publica els resultats econòmics de l'exercici 2007 en base a les dades obtingudes del primer semestre de l'any. La recopil·lació de resultats de cada exercici es coneix i s'estudia a finals del mes de març de cada any, un cop s¿han recollit totes les dades de l¿any.

Vaca

Font: DAR

En aquest document s'analitzen els resultats de la gestió tècnica i econòmica de les explotacions de vaques de llet, a través d¿una mostra estratificada segons el volum de quota per explotació. Com cada any es fa un primer balanç de la situació, emprant el mateix esquema d¿estudi, relatiu al primer semestre. No obstant, no hi figuren partides claus de la gestió, ja que algunes d¿elles no es coneixen fins al final de l¿any. L'informe està dividit en dos capítols:

  • Resultats del primer semestre 2007. Característiques generals
  • Resultats del primer semestre 2007. Resultats econòmics

Per a qualsevol aclariment pot adreçar-se als responsables de l'Observatori a l'adreça observatorillet@ruralcat.net o bé a asegui@gencat.net.