SECTOR APÍCOLA | 02/03/2010  DAR

El DAR convoca els ajuts al sector apícola per pol·linització

El Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural otorgarà ajuts per valor de 116.696,45 euros al sector apícola per pol·linització, durant el 2010. El termini per a presentar la sol·licitud finalitza el 3 d'abril d'enguany.

 

L'objecte dels ajuts que estableix l'ordre és afavorir l'increment de la pol·linització que fan les abelles mitjançant el manteniment del nombre d'arnes durant un període mínim de tres mesos. Poden optar a aquests ajuts les persones físiques o jurídiques, persones apicultores, professionals o no, que siguin titulars d'una explotació situada dins el territori català.
L'import de l'ajut no excedirà els 8,50 euros per arna, en el cas d´apicultors professionals, i d'1,50 euros per arna, en el cas d´apicultors no professionals. D’altra banda, el nombre d'arnes subvencionables serà igual o superior a 50, amb un màxim de 750 per explotació. Si el titular de l'explotació és una persona jurídica, el nombre màxim d'arnes subvencionables és de 750 per cadascuna de les persones sòcies beneficiàries que acreditin la condició de persona apicultora professional.
 

L’apicultura, un sector que afavoreix l’ecosistema

L´apicultura és un sector implantat arreu de Catalunya, ja sigui com a activitat agrària principal o complementària. Aquesta activitat és una de les fonts d´ingressos més importants dels agricultors i contribueix al manteniment de la població en zones de muntanya o zones desfavorides i n´afavoreix el teixit econòmic i social.
Aquests ajuts són del tot convenients per al benefici de la conservació i l´equilibri dels ecosistemes i de l´entorn on hi ha abellars. Per tant, es considera necessari conservar i fomentar aquesta activitat, valorant el benefici que aporta al conjunt de l´agricultura i del medi ambient.

 

Informació relacionada