MEDI AMBIENT | 05/06/2018  Ruralcat

El Departament de Territori i Sostenibilitat publica les “Dades del medi ambient a Catalunya 2017"

Aquest document inclou les darreres dades estadístiques disponibles sobre el medi ambient a Catalunya, amb l’objectiu que sigui una eina de consulta ràpida, senzilla i efectiva.

Com cada any, el Departament de Territori i Sostenibilitat ha actualitzat el contingut de la publicació amb la incorporació de les dades relatives a les diverses temàtiques ambientals que s’hi exposen. Convé destacar l’adaptació dels continguts als nous reptes ambientals que han aparegut al llarg dels 25 anys d’aquesta publicació. D’aquesta manera, el que va començar essent un tríptic ha passat a ser un llibret de 30 pàgines, en el qual s’ha mantingut l’essència inicial de posar a disposició les dades estadístiques ambientals bàsiques que hi ha a Catalunya.

El llibret destaca que l’agricultura suposa un 0,9% del total de l’activitat econòmica a Catalunya l’any 2016. El sector serveis lidera el rànquing amb el 73,7% de l’activitat, seguit de la indústria i energia, amb un 20,8% i la construcció, amb un 4,7%. També destaca que la càrrega contaminant abocada pels establiments alimentaris a les EDAR (Estacions Depuradores d’Aigües Residuals) ha augmentat el 2016 fins arribar a les 4.000 tones DQO (Demanda Química d’Oxigen).

El follet també reflecteix que a Catalunya hi ha 3.210.783 hectàrees d’espai d’interès natural protegit, que representa el 31,79% del total del territori, i que el 2016 es van registrar prop de 600 incendis que va deixar unes 30.000 hectàrees cremades, una xifra lleugerament superior a la mitjana dels darrers 3 anys. Catalunya també disposa de 16 forests públiques, que representen 3.136 hectàrees. Les comarques amb més superfície forestal pública són, per ordre, el Pallars Sobirà, la Vall d’Aran i l’Alt Urgell.

Pel que fa a les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH), el 2015 es van registrar 43.532 KtCO2, una xifra lleugerament superior als dos anys anteriors, mentre que el 2016 es van recollir 1.436.043,97 tones de residus selectius bruts, que suposa un 0,59% menys que l’any anterior.

Per últim, destaca que al 2016 hi havia un total de 204 empreses amb distintius voluntaris per a la protecció del medi ambient, 5 més que el 2015, i un total de 1.960 productes Ecolabel Catalunya d’etiqueta ecològica de la Unió Europea, 17 menys que l’any anterior.