AJUTS | 06/06/2018  Ruralcat

Oberta la convocatòria TECNIOspring PLUS per a desenvolupar projectes de recerca aplicada orientats a la transferència tecnològica

El programa contribueix a l'assoliment de l'estratègia en innovació per a l'especialització intel·ligent de Catalunya (en endavant RIS3CAT) elaborada per la Generalitat de Catalunya amb el suport d'experts en especialització intel·ligent, recerca, innovació, teixit productiu i les contribucions ciutadanes aportades durant el període de consulta pública.

L'objecte d’aquesta convocatoria, co-finançada per la Unió Europea mitjançant les Accions Marie Skłodowska-Curie del programa Horizon 2020, és l'atorgament d'ajuts a la contractació de personal investigador per a desenvolupar projectes de recerca aplicada orientats a la transferència tecnològica (Programa TECNIOspring PLUS)

La contractació de l'investigador o investigadora anirà lligada a un programa de mobilitat de 24 mesos de durada per tal de potenciar la seva carrera en el seu àmbit d'expertesa.

El programa contempla dos tipus de projectes subvencionables vinculats a dos tipus de mobilitat:

a) Sortida a l'estranger + retorn (Mobilitat A).
b) Incorporació a una empresa amb establiment operatiu a Catalunya o a una entitat acreditada TECNIO (Mobilitat B).

Beneficiaris: 

Les sol·licituds es presenten per una entitat amfitriona catalana juntament amb l’investigador experimentat. 

Entitats amfitriones: empreses localitzades a Catalunya amb un mínim de 4 treballadors, o entitats TECNIO acreditades per ACCIÓ

Investigadors experimentats: poden ser de qualsevol nacionalitat, amb un doctorat o entre quatre i vuit anys d'experiència en recerca equivalent a temps complet.

Els investigadors no han d'haver residit o dut a terme la seva activitat principal al país de la seva organització d'acollida durant més de 12 mesos en 3 anys immediatament abans del termini de presentació de sol·licituds. Es faran excepcions per als candidats amb salts de carrera justificats.

Tipus de mobilitat: 

Mobilitat A:

-Fase de sortida: estada d'un any a una entitat d'acollida fora d'Espanya (universitat, centre de recerca, centre tecnològic o departament d'R+D d'una empresa), d'un/una investigador/investigadora experimentat/da de qualsevol nacionalitat, per desenvolupar un projecte de recerca aplicada orientat a la transferència tecnològica. 

-Fase de retorn: estada d'un any de durada a l'entitat beneficiària de l'ajut per a finalitzar el projecte iniciat en l'entitat d'acollida a l'estranger.

Mobilitat B:

-Estada de dos anys d'un investigador/d'una investigadora experimentat/da de qualsevol nacionalitat a una empresa amb establiment operatiu a Catalunya o una entitat acreditada TECNIO, per a desenvolupar un projecte de recerca aplicada orientat a la transferència tecnològica.

Quantia dels ajuts: 

Mobilitat A: 92.400 euros pels dos anys de durada del projecte per investigador/investigadora. 
Mobilitat B: 117.000 euros pels dos anys de durada del projecte per investigador/investigadora.
 
Pressupost: 2.230.200€  
Data límit: dos mesos des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC núm 7632, d’1 de juny de 2018.