AJUTS | 15/03/2012  RuralCat/DAAM

El DAAM aprova 24 plans de reestructuració i/o reconversió de vinya

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) ha aprovat un total de 24 plans de reestructuració i/o reconversió de la vinya de la campanya 2011-2012.

 Per tal de consolidar el teixit social de les zones vitícoles, la conservació del medi ambient i l’establiment de mesures competitives, es fa necessari continuar amb la modernització de les explotacions vitícoles mitjançant els ajuts als plans de reestructuració i/o reconversió de la vinya.

 

Per això, al gener, el DAAM va convocar aquest ajuts, per l'Ordre AAM/4/2012, de 16 de gener. La tramitació segueix dues fases: l'aprovació del pla i la sol·licitud de l'ajut. Per a la campanya 2011-2012, s’han acollit als plans de reestructuració i reconversió de la vinya un total de 1.270 viticultors, que sol·liciten 1.945 hectàrees de reestructuració i 212 de reconversió.
 
 Al mes de març comença la segona fase de la tramitació. Els ajuts es poden sol·licitar des d’ara i fins el dia 7 d’abril i estan finançats pel Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA) en el 100% de la despesa. Val a dir que només són auxiliables per a l’ajut les accions que s’hagin previst en el pla.
 
 Les superfícies acollides al pla de reestructuració i/o reconversió de la vinya han de romandre en cultiu durant un període mínim de deu anys comptat des de la campanya següent a la d’execució de la mesura; i als efectes de l’ordenació que preveu l’esmentada Ordre.