DARP | 18/06/2018  Ruralcat

Les empreses ja es poden adherir a l'Acord del Codi de Bones Pràctiques Comercials al llarg de la cadena alimentària de Catalunya

Les empreses ja es poden adherir a l’Acord del Codi de Bones Pràctiques Comercials al llarg de la cadena alimentària de Catalunya. Així s’ha acordat en el marc de la reunió de la Comissió Paritària del Codi de Bones Pràctiques Comercials al llarg de la cadena alimentària de Catalunya (CBPC), que va presidir el director general d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP), Carmel Mòdol, a la qual també hi van assistir representants de les entitats signatàries de l’Acord.

Un moment de la reunió de la Comissió Paritària del Codi de Bones Pràctiques Comercials (font: DARP)

Un moment de la reunió de la Comissió Paritària del Codi de Bones Pràctiques Comercials (font: DARP)

Actualment, només es podien adherir a l’Acord les organitzacions i associacions representatives de la producció, transformació o distribució agroalimentàries però, a partir d’ara, també ho podran fer els operadors d’aquestes tres baules que ho desitgin. Aquesta és una de les mesures incloses en el Pla de Treball per al 2018 aprovat.
 
Les sol·licituds d’adhesió a l’Acord del CBPC s’hauran d’enviar a la bústia de correu electrònic cbpc.agricultura@gencat.cat. El model de sol·licitud i la resta d’informació relacionada es penjarà a l’apartat d’informació del CBPC que hi ha al web del DARP. 
 
Finalment, cal assenyalar que el CBPC és un exemple de cap a on s’ha d’orientar el sector en el seu conjunt, d’unir voluntats, esforços i recursos, amb una finalitat comuna a partir d’un treball conjunt. El gran mèrit del CBPC és, precisament, que hi hagi aquest acord entre tots els agents i que es treballi plegats en aquesta línia.
  
L’Acord del Codi de Bones Pràctiques Comercials va néixer el 29 de juliol de 2011. Es tracta d’una iniciativa de la qual el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació n’és el precursor i en coordina les reunions, és d’adhesió voluntària, hi participen tots els agents de la cadena alimentària: producció, indústria, i distribució agroalimentària, el que el fa més important encara, i que té com a principal objectiu millorar les relacions entre els diferents tipus d’operadors, al llarg de tota la cadena de valor, mitjançant l’establiment d’un marc de referència contractual, que permeti una agilitat i una seguretat més gran en les transaccions comercials i en millori l’eficiència. A més, també pretén millorar la informació que reben els consumidors, la traçabilitat, i valorar els productes agroalimentaris de qualitat, d’una major seguretat alimentària, més sostenibles i més respectuosos amb el benestar animal.
 
L’adhesió a l’Acord del CBPC comporta comprometre’s en la millora de les pràctiques comercials; de la percepció del consumidor; de la comercialització, creixement i orientació, el que inclou col·laborar en campanyes de promoció; la millora de l’eficiència i desenvolupament tecnològic; així com l’aplicació, interpretació i seguiment del CBPC.