AJUTS | 28/03/2012  RuralCat/DAAM

Convocatòria d'ajuts associats al Contracte Global d'Explotació

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) ha convocat els ajuts associats al Contracte Global d'Explotació (CGE) per l'any 2012, per ORDRE AAM/67/2012, de 14 de març (DOGC núm. 6097 - 28/03/2012). El termini per fer la sol·licitud finalitza el 30 d'abril de 2012.

 En el context actual de crisi econòmica és especialment rellevant la convocatòria de mesures que comporten la creació llocs de treball i la dinamització econòmica en el sector agrari. Per la qual cosa, un any més, el DAAM aposta per continuar donant suport a les explotacions agràries catalanes amb aquest ajuts, destinats a fomentar la modernització, el rejoveniment i la professionalització del sector, així com fomentar els mètodes de producció agrícola sostenibles i de protecció del medi ambient.

Aquests ajuts es presenten a través de la declaració única agrària (DUN), i les línies d’ajut associades al CGE en aquesta convocatòria són les següents:

 
Procediment general:
  • Instal·lació de joves agricultors
  • Modernització de l’explotació agrària
  • Diversificació cap a activitats no agrícoles
Procediment abreujat:
  • Indemnització compensatòria en zones de muntanya i indemnització compensatòria en zones desfavorides fora de les de muntanya
  • Ajuts a mesures agroambientals
  • Foment de la ramaderia ecològica
  • Inversions no productives
  • Utilització dels serveis d’assessorament
El passat mes de gener entrava en vigor el nou decret 2/2012 de 3 de gener, pel qual es regula el CGE, que modifica determinats aspectes del marc normatiu amb la finalitat de simplificar i facilitar l’accés a aquests ajuts.
 
Les millores més rellevants d’aquest convocatòria estan relacionades amb el paper de les entitats assessores i amb la flexibilització d’alguns requisits i compromisos. Entre d’altres, s’obre la possibilitat de tramitar tots els ajuts associats a través de qualsevol entitat col•laboradora de DUN, es modifica els requisits dels signataris i s’elimina els compromisos no exigibles per normativa europea (assegurances, formació, comptabilitat, ...).
 
Pel que fa als ajuts agroambientals, en l’Ordre 2012 es convoquen per mantenir els compromisos subscrits en campanyes anteriors, però cal destacar com a novetat que els beneficiaris de les ajudes que l’any passat ja havien finalitzat satisfactòriament els cinc anys de compromisos podran prorrogar-los i, per tant, continuar sol·licitant els ajuts.
 
Un altre aspecte a remarcar per a totes les línies d’ajut associades al CGE és continuar amb el camí endegat anys anteriors de simplificació documental. S’ha reduït la documentació a presentar amb les sol·licituds i es detalla una relació de la documentació necessària per la justificació dels ajuts, sempre buscant que sigui la pròpia administració qui obtingui la informació necessària mitjançant els seus propis recursos. Es demana el mínim d’informació necessària per a valorar les propostes de contracte aprofitant les dades presentades anteriorment.