AJUTS | 20/06/2018  Ruralcat

El DARP destinarà 4,5 milions d'euros a l’ajut a la Cooperació per a la Innovació

L’import total de la convocatòria és de 4,5 milions d’euros, cofinançats en un 57% pel pressupostos del DARP i el 43% restant l’aporta el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) ha convocat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), mitjançant la RESOLUCIÓ ARP/1282/2018, de 8 de juny, els ajuts a la cooperació per a la innovació a través del foment de la creació de grups operatius de l'Associació Europea per a la Innovació en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles i la realització de projectes pilot innovadors per part d'aquests grups (operació 16.01.01 del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020).

L’objectiu d’aquest ajut, que compta amb una dotació total de 17,6 milions d’euros per a tot el període de programació del Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya 2014-2020, és facilitar la creació i el funcionament de Grups Operatius a través del plantejament i redacció de projectes d’innovació i la realització de projectes pilot innovadors

Els Grups Operatius constitueixen un instrument d’innovació que permet el sector resoldre problemàtiques concretes o aprofitar oportunitats detectades, a partir del treball col·laboratiu entre diferents entitats (empreses agràries o forestals, cooperatives, indústries agroalimentàries, agrupacions de productors, universitats, centres de recerca, i altres agents de la cadena).

La innovació és una prioritat transversal per als objectius de la Unió Europea (UE), i fonamental per a promoure un sector agroalimentari i forestal eficient des del punt de vista dels recursos utilitzats i per a afavorir la seva competitivitat i diversificació.

En aquesta línia, Catalunya ha estat una de les primeres regions europees a desenvolupar la mesura de cooperació per a la innovació. Durant les convocatòries 2015, 2016 i 2017 es van aprovar un total de 124 iniciatives de Grups Operatius, per un valor total de 11.000.000 d’euros. D’aquestes iniciatives, 44 corresponen a plantejament i redacció de projectes d’innovació, i 80 corresponen a projectes pilot innovadors.

Els projectes pilot es troben en aquests moments en fase d’execució, donat que es tracta de projectes plurianuals. Els corresponents a la convocatòria 2015 ja han finalitzat i, per tant, ja es disposa dels primers resultats definitius.

Els projectes finançats per aquesta línia d’ajuts han de ser innovadors i implicar l’execució d’una acció en comú, alhora que han de fomentar la innovació, la cooperació i el desenvolupament de la base de coneixements en les zones rurals, enfortint els lligams entre l’agricultura, la producció d’aliments, la silvicultura, i la investigació i la innovació incloent l’objectiu de millorar la gestió i el rendiment mediambiental.

Els resultats obtinguts de l’execució d’aquests projectes es divulguen a través de la xarxa d’innovació agroalimentària de Catalunya (Xarxa-i.cat) i de l’Associació Europea per a la Innovació (AEI).