AJUTS | 22/06/2018  Ruralcat

El Departament d'Agricultura abona prop de 2M€ de l'ajut a la conservació de les races autòctones de l'any 2017

L’objectiu és el manteniment de la variabilitat genètica de les poblacions ramaderes catalanes i preservar de la desaparició aquelles races que formen part del patrimoni genètic i cultural del territori.

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat de Catalunya ha fet efectiu el pagament dels imports corresponents a la campanya 2017 de l’ajut a la conservació de races autòctones, el qual, amb compromisos a 5 anys vista, s’emmarca dins del PDR.cat2020, amb el cofinançament del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER). L’import total del pagament és de 1.930.915€ a 529 beneficiaris de 28 comarques.
 
L'objectiu de l’ajut és el manteniment de la variabilitat genètica de les poblacions ramaderes catalanes i preservar de la desaparició aquelles races que formen part del patrimoni genètic i cultural del territori, i que, a més, constitueixen la base de les explotacions tradicionals, respectuoses envers l'entorn i font de productes ramaders de qualitat, però que, en l'actualitat, no tenen prou rendibilitat econòmica.
 
Gràfic i mapes distribució comarcal