I+D+i | 16/04/2012  RuralCat/UdL

Redueixen el cost dels sostres verds a partir de l'ús del cautxú

Investigadors de la Universitat de Lleida (UdL) han aconseguit millorar les anomenades cobertes verdes de les teulades dels edificis reduint-ne el cost i l'impacte mediambiental. Es tracta de substituir la capa de grava volcànica que s'utilitza tradicionalment en les cobertes vegetals com a sistema de drenatge d'aigües per una d'encenalls de cautxú sense que pràcticament se'n vegin alterades les propietats d'estalvi energètic.

cobertes

Coberta vegetal que utilitza cautxú enlloc de roca volcànica. Font: G. Pèrez.

Els resultats de la recerca posen sobre la taula una alternativa, el cautxú reciclat, amb la qual s'eviten els costos energètics derivats del procés de transformació de les roques volcàniques. L'equip d'investigació de la UdL ha analitzat les possibilitats d'aquest material com a aïllant tèrmic a l'estació experimental que el Grup de Recerca en Energia Aplicada (GREA) té a Puigverd de Lleida. Tot i que per mantenir una temperatura estable a l'interior del cubicle cobert amb cautxú el consum energètic creix un 7,7 per cent respecte al sistema convencional, aquesta opció no genera cap sobrecost mediambiental com en el cas de l'extracció i transformació del material igni.

 

Les conclusions del treball de recerca posen sobre la taula la viabilitat que el cautxú té per aquests usos, una viabilitat que ja estava demostrada com a element de drenatge en la construcció de carreteres. En aquests moments, també s'estan analitzant les possibilitats del material com a sistema d'aïllament acústic.

Investigant l'eficiència dels sostres verds

El GREA també centra una part del seu treball en validar l'eficiència de sostres verds ja existents al mercat, com ara la coberta vegetal tipus aljub, constituïda de fins a sis capes, instal·lada en una part dels edificis H del Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida (PCiTAL). A l'espera dels resultats definitius, hi ha alguns indicadors que permeten visualitzar possibles millores del sistema, ja que es podrien aconseguir els mateixos resultats amb menys elements (capa d'impermeabilització, cautxú, substrat i vegetació). Els investigadors estan recollint dades a partir de diversos sensors, amb els que es podrà comprovar el seu funcionament.


L'aïllament tèrmic dels sistemes que tinguin com a base la vegetació ha estat una de les prioritats del grup de recerca de la UdL que ha demostrat la seva efectivitat en altres estudis anteriors. Concretament, en el cas de les anomenades façanes verdes, una investigació del GREA va deixar palès que aquests tipus de solucions aporten el mateix resultat que la implementació d'elements artificials sobresortints a les parets o la col·locació de tendals per evitar que penetrin els rajos solars a l'interior de les construccions.

Informació relacionada