AJUTS | 29/06/2018  Ruralcat

Es modifiquen els terminis de presentació de sol·licituds pels ajuts a les activitats de demostració i els ajuts a la cooperació per a la innovació

Es podran presentar les sol·licituds fins el 15 d'octubre de 2018, inclòs, pels ajuts a les activitats de demostració de transferència tecnològica i fins el 31 d'octubre de 2018, inclòs, pels ajuts a de la creació de grups operatius i la realització de projectes pilot innovadors.

Recentment, el DARP va convocar els ajuts a les activitats de demostració de transferència tecnològica i els ajuts a la cooperació per a la innovació a través del foment de la creació de grups operatius de l'Associació Europea per a la Innovació en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles i la realització de projectes pilot innovadors per part d'aquests grups.  

Avui s’ha publicat al DOGC una correcció d’errades d’aquestes convocatòries pel que fa als terminis de presentació de sol·licituds. Es podran presentar les sol·licituds fins el 15 d'octubre de 2018, inclòs, pels ajuts a les activitats de demostració de transferència tecnològica i, fins el 31 d'octubre de 2018, inclòs, pels ajuts a de la creació de grups operatius i la realització de projectes pilot innovadors.

El Departament d’Agricultura destinarà 2 milions d’euros als ajuts a activitats de demostració pel sector agrícola, ramader, forestal i agroalimentari de Catalunya, que estan cofinançats pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) d’acord amb el que preveu el Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020. Aquests ajuts tenen com a objectiu el suport a la transferència de coneixements tècnics i de gestió adaptats a les realitats territorials i sectorials dels sectors agrícola, ramader, forestal i agroalimentari de Catalunya mitjançant la realització d’activitats de demostració, tals com projectes demostratius, parcel·les experimentals, plantes i instal·lacions pilot, camps d’assaig i itineraris demostratius.

Poden ser beneficiaris d’aquests ajuts les universitats, centres de recerca, centres tecnològics i/o centres de la xarxa TECNIO de Catalunya i entitats vinculades a les universitats, que tinguin com objecte la recerca, considerant com a tals aquelles en què el seu òrgan de govern estigui participat per una universitat.

D’altra banda el DARP destinarà 4,5 milions d'euros a l’ajut a la Cooperació per a la Innovació, cofinançats en un 57% pel pressupostos del DARP i el 43% restant l’aporta el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER). L’objectiu d’aquest ajut és facilitar la creació i el funcionament de Grups Operatius a través del plantejament i redacció de projectes d’innovació i la realització de projectes pilot innovadors