PESCA | 04/07/2018  Ruralcat

Agricultura aprova 2 milions d’euros per al desenvolupament i dinamització del sector pesquer

Aquest import, cofinançat amb el FEMP, beneficiarà 66 projectes que generaran una inversió de 3,2 milions d’euros en els territoris dels GALP Costa Brava i Mar de l’Ebre.

La Direcció General de Pesca i Afers Marítims del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat de Catalunya ha aprovat 2 milions d’euros en concepte d’ajudes al Desenvolupament Local Participatiu de les comunitats pesqueres corresponents a 2018 i 2019 dins del Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP). Aquests ajuts, cofinançats en un 85% per la Unió Europea i un 15% per la Generalitat de Catalunya, es distribuiran entre els Grups d’Acció Local Pesquer de Catalunya (GALP) i permetran dinamitzar unes inversions en el territori per valor de 3,2 milions d’euros.

Els GALP són els encarregats del desenvolupament d’estratègies per a la gestió dels ajuts del FEMP en el seu àmbit territorial, de manera que la gestió és de baix a dalt, tot permetent centrar les actuacions i els recursos en les prioritats definides pel territori mateix. Els projectes aprovats contribuiran als objectius de les Estratègies de Desenvolupament Local dels GALP catalans: GALP Costa Brava i GALP Mar de l’Ebre, que tindran un gran impacte en el territori català.

L’àmbit territorial del GALP Mar de l’Ebre abasta 509,8km2 amb una població de 71.185 habitants, que integren els municipis pesquers de l’Ametlla de Mar, l’Ampolla, Deltebre, Sant Jaume d’Enveja, Amposta, Sant Carles de la Ràpita, i Alcanar. I l’àmbit territorial del GALP Costa Brava abasta 3.611,90 km2 amb una població de 171.936 habitants corresponent als municipis pesquers de Roses, l’Escala, l’Estartit, Blanes, Lloret de Mar, Sant Feliu de Guíxols, Palamós, Cadaqués, Port de la Selva, Llançà, i Tossa de Mar.

En relació al nombre de projectes aprovats per any i GALP, s’ha de destacar que s’ha exhaurit el pressupost en tots els casos, i que els 2 milions d’euros de subvenció beneficiaran 66 projectes que generaran una inversió de 3,2 milions d’euros als territoris del GALP Costa Brava i Mar de l’Ebre, d’acord a la següent distribució:

El 67% dels projectes aprovats estan impulsats per promotors del sector privat: Confraries de Pescadors, empreses i professionals del sector pesquer i aqüícola. i altres sectors econòmics del territori. El 33% restant són operacions realitzades per entitats de caràcter públic, com ajuntaments, consells comarcals, i universitats i centres de recerca.

El percentatge de subvenció de les operacions s’estableix d’acord amb la puntuació obtinguda en els criteris de selecció establerts en les estratègies de desenvolupament local participatiu de cada un dels GALP.

Les operacions finançades contribuiran a:

·         la creació i/o manteniment de llocs de treball del sector pesquer,
·         l’augment del valor afegit dels productes de la pesca i l’aqüicultura,
·         la diversificació de l’activitat pesquera,
·         el foment de l’economia blava,
·         la protecció del medi ambient territorial,
·         la protecció i recuperació del patrimoni cultural dels municipis pesquers,
·         el foment de la cohesió social, i
·         l’impuls en les comunitats locals de mecanismes de participació local i nous models de governança.

Aquestes accions objecte dels ajuts contribueixen al desenvolupament de l’Estratègia Marítima Catalana aprovada recentment pel Govern de la Generalitat de Catalunya.