REG | 17/07/2018  Ruralcat

El projecte PECT "Girona, Regió Sensible a l’Aigua” aposta per reduir la inestabilitat hidrològica a l’àrea del Baix Ter

Coordinat per la Diputació de Girona i el Campus de l’Aigua de la UdG, el projecte vol refermar la competitivitat socioeconòmica de la zona i les expectatives d’un creixement sostenible en la capacitat real dels recursos propis i el paisatge.

La problemàtica de la gestió de l’aigua a les comarques gironines s’ha incrementat substancialment en les darreres dècades. A més del transvasament del riu Ter a la demarcació barcelonina, s’han produït molts altres canvis en el riu per motius diversos, la magnitud dels quals ha impactat en els ecosistemes aquàtics, en alguns casos de forma quasi irreversible.
 
La disminució del 41% de l’aigua circulant del riu Ter, fruit del canvi global, així com l’alteració de la morfologia de les lleres, la seva funcionalitat respecte la recàrrega i els espais de ribera, la pèrdua d’espècies i biodiversitat, el descens del nivell freàtic de base dels aqüífers, la contaminació del llit fluvial, la salinització, el retrocés de les zones humides, la contaminació difusa i l’augment de les extraccions d’aigua dels aqüífers són aspectes que incideixen directament en una menor garantia de la disponibilitat d’aigua i d’una pèrdua de resiliència hidrològica del riu i, de retruc, al territori d’influència.
 
Tal com ha estat recentment diagnosticat per part de l’administració en el marc dels treballs de compliment de la Directiva Marc de l’Aigua, s’ha reconegut l’existència en terres gironines de diverses masses d’aigua, entre elles el Baix Ter, en risc quantitatiu i qualitatiu. Aquest reconeixement evidencia la persistència actual de la situació de vulnerabilitat hidrològica del Ter i el seu àmbit d’influència i, alhora, compromet el compliment dels ordenaments de la legislació europea en matèria d’aigües i protecció de les persones i ecosistemes. Altrament, la cronificació de la situació considerant les previsions dels efectes del canvi climàtic sembla indiscutible. 
 
La innovació, l’aplicació de noves tecnologies -i el replantejament de les clàssiques-, la integració d’idees, l’ús de plataformes digitals i el desenvolupament de nous conceptes en l’ús de l’aigua sorgeixen com adaptació als escenaris de baixa garantia i risc hidrològic que afecten recurrentment el Baix Ter, situant en la incertesa els eixos bàsics de la seva economia: el proveïment municipal, el turisme, l’agricultura i el paisatge dels elements naturals. 
 
En aquest línia, el projecte PECT "Girona, Regió Sensible a l’Aigua” és una aposta per reduir la inestabilitat hidrològica a què ens hem referit i refermar la competitivitat socioeconòmica de la zona i les expectatives d’un creixement sostenible en la capacitat real dels recursos propis i el paisatge; altrament, des d’un posicionament territorial de solidaritat hidrològica justa respecte el que requereixi el país.
 
"Girona, regió sensible a l’aigua" es centra a l’àrea del Baix Ter, on s’executen diverses operacions o activitats que posteriorment podran ser replicades a altres territoris que tinguin realitats i problemàtiques similars. El projecte és coordinat per la Diputació de Girona i el Campus de l’Aigua de la UdG. Té un pressupost 2.656.084 € i està estructurat en set operacions: 
 
op#1. Universitat de Girona. Institut d’ecologia aquàtica. Control de l‘estat ecològic de les masses d’aigua superficial del Baix Ter a partir d’actuacions innovadores de correcció i adaptació.
op#2. Junta central d’Usuaris d’Aigües del Baix Ter. Consolidació, especialització i projecció territorial de la Junta.
op#3. IRTA. Sistema d’informació per difondre i fomentar el reg de precisió.
op#4. Universitat de Girona. Enginyeria i gestió del reg. Automatització, control i gestió dels canals de reg de les Comunitats de Regants.
op#5. IRTA Mas Badia. Implementació d’estratègies demostratives per a la millora de l’eficiència del reg agrícola.
op#6. Fundació Mar. Programa de comunicació, informació i sensibilització del projecte.
op#7. Diputació de Girona. Coordinació.
 
El projecte desplega un conjunt d’activitats destinades a implementar un model únic, integrador, innovador i específic per a la gestió de l’aigua al Baix Ter. Es parteix de la consolidació de l’estructura organitzativa i tècnica dels usuaris i el territori -Junta Central d’Usuaris d’Aigües del Baix Ter (op#2) i Centre per a la Millora del Reg (op#5)-, i el seu paper en la gestió i protecció dels recursos hídrics propis (op#2). 
 
El projecte ha començat a desenvolupar mitjançant instruments i tècniques que milloren l’ús i la gestió dels recursos hídrics i el sòl per reduir la inestabilitat hidrològica que afecta els diversos sectors econòmics i augmentar la garantia de la disponibilitat d’aigua al territori, en quantitat i qualitat. La base del projecte es fonamentarà en l’aplicació de mètodes de recerca avançats i les tecnologies de la informació i comunicació (TIC),  com ara:
 
a) Construcció de models hidrològics i agronòmics conceptuals d’alta resolució (op#2, op#4 i op#5). Aplicació de models numèrics de gestió de l’explotació, cabals circulants i protecció dels recursos (op#2), especialment respecte la contaminació per nitrats i la salinització.
b) Creació de plataformes tecnològiques de transmissió de dades hidro i agrometeoro-lògiques (op#2, op#5), d’eficàcia de les infraestructures de regadiu (op#4), i de previsió de les necessitats hídriques dels conreus (op#3, op#5).
c) Sensorització automatitzada de seguiment de l’estat ecològic de zones humides (op#1), el control de l’eficàcia del reg (op#3, op#5), i l’adaptació de la teledetecció per a la presa de decisions (op#3). 
d) Creació i desenvolupament d’eines innovadores per a millorar l’eficàcia de l’ús agrícola de l’aigua (op#3, op#4 i op#5), i de protocols per a la millora de l’explotació, l’ús i la protecció de l’aigua de proveïment municipal i industrial (op#2).
e) Experimentació pilot del funcionament dels recs del Baix Ter (op#4) i calibració i interrelació amb l’estat ecològic de zones humides en base a indicadors del metabolisme ecosistèmic (op#1).
f) Definició de condicions-llindar i indicadors de l’estat de les reserves d’aigua i el seu seguiment a través de xarxes de control (op#1, op#2).
g) Creació de canals de comunicació per a la transmissió del projecte a la societat i el foment del valor de l’aigua des d’una visió ecosistèmica del territori (op#6).
 
També hi participen altres entitats no beneficiàries que col·laboren per a assolir els objectius del projecte: el Consorci del Ter, la Comunitat Intermunicipal Daró-Ter, Mancomunitat Intermunicipal dels Ajuntaments de Palafrugell, Pals, Begur, Regencós i Torrent, les comunitats de regants de la Presa de Colomers, del Molí de Pals, de Cervià de Ter-Sant Jordi–Colomers, la Sèquia Vinyals; la Cooperativa Girona Fruits, Giropoma Costa Brava SL i l’Ajuntament de Torroella de Montgrí.
 
 
Autors: Núria Frigola (Campus de l’aigua de la UdG) i Francesc Camps (IRTA Mas Badia)