FORMACIÓ | 15/05/2012  RuralCat/DAAM

Les ECA obren la preinscripció als cicles formatius de grau mitjà

El període de preinscripció del curs 2012-2013 als cicles formatius de grau mitjà que s'imparteixen a les escoles de capacitació agrària del DAAM és del 21 de maig fins l'1 de juny.

Alumnes d'un curs formatiu. Font: DAAM.

 Aquesta oferta formativa del DAAM és la més completa adreçada al sector agrari i al món rural, fruit de la llarga trajectòria formativa de les escoles de capacitació agrària:

  •  Sector agropecuari: cicles de Producció agroecològica i Producció agropecuària (en les orientacions agrícola i ramadera).
  • Sector de jardineria i conservació del medi natural: cicles de Jardineria i floristeria, i Treballs forestals i conservació del medi natural. 
  • Indústria alimentària: cicle d'Olis d’oliva i vins. 
  • Activitats de diversificació: cicle de Conducció d’activitats fisicoesportives en el medi natural.
 
Recordem que per cursar cicles formatius de formació professional cal tenir el títol de graduat o graduada en educació secundària obligatòria o equivalent a efectes acadèmics. També s'hi pot accedir si s'ha superat la prova d'accés corresponent o la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys.