PORCÍ | 17/05/2012  RuralCat/DAAM

La CE accepta la tolerància en els terres emparrillats de les granges de porcs

La normativa comunitària de protecció dels porcs, que entrarà en vigor a començaments de 2013, estableix unes determinades mides per als terres engraellats de les granges que la majoria d'explotacions catalanes no compleixen per pocs mil·límetres. La Comissió Europea (CE), a instàncies de Catalunya, ha acceptat la tolerància establerta pels seus estàndards europeus de fabricació.

 La Directiva 2008/120/CE, de 18 de desembre, estableix les mides que han de fer els terres coneguts popularment com a slats i que solament són d’aplicació per a peces de formigó i quan els animals estiguin en grup. Paral·lelament, però, la normativa de fabricació d’aquestes peces admet una tolerància de +/- 3 mm, tant pel que fa les mides de l’obertura com de la bigueta.

Davant d’això, des d’un bon principi, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) va entendre que aquesta tolerància s’havia d’admetre en la interpretació de la normativa de benestar animal. Així doncs, el passat setembre es va informar d’aquest posicionament al Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, que va incloure aquesta proposta en el “Document tècnic per a l’adaptació al benestar animal” que va elaborar.

 
En l’última reunió del Comitè Permanent de la Cadena Alimentària, la Comissió Europea (CE) va respondre diferents dubtes sobre l’aplicació de la nova normativa sobre protecció dels porcs i, posteriorment, s’ha manifestat a favor que la tolerància establerta pels estàndards europeus de fabricació d’slats de formigó s’accepti quan s’avaluï l’adaptació al benestar animal de les explotacions de porcí.
 
Així doncs, el DAAM es congratula que la proposta hagi estat finalment acceptada per la CE, perquè permetrà que molts productors porcins catalans puguin adaptar les seves explotacions sense haver de canviar el terra de les seves granges, la qual cosa suposarà un important estalvi econòmic, alhora que en facilitarà l’adaptació.