PRODUCCIÓ ECOLÒGICA | 18/05/2012  RuralCat/DAAM

El DAAM presenta el nou Programa de foment de la producció ecològica

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) ha presentat el nou "Programa de foment de la producció agroalimentària ecològica (2012-2014)", que implica a set departaments i forma part de l'Acord estratègic 2012-2015 per a la competitivitat de l'economia catalana i la millora de l'ocupació.

Imatge de la presentació. Font: GenCat

 El nou programa s’ha elaborat en base al document de conclusions i propostes resultant de la jornada de reflexió que el passat octubre va reunir al sector ecològic català a Manresa, i a l’experiència adquirida per l’anterior Pla, el contingut del qual actualitza i li dóna continuïtat. Les actuacions a desenvolupar s’han d’ajustar a tres eixos estratègics: el foment de les produccions, el foment de la comercialització i el desenvolupament del consum dels productes ecològics.

 
Durant la presentació, el conseller Josep Maria Pelegrí ha fet especial èmfasi en la nova metodologia utilitzada en l’elaboració del Programa, basat en un format obert que marca les línies mestres en què s’hauran d’anar encaixant per a respondre a l’evolució i a les necessitats del sector. Aquest sistema impossibilita concretar d’entrada quin serà el pressupost del Programa, “no seria realista, atès que la programació s’anirà realitzant al llarg de tot el període i que buscarem i propiciarem de forma activa la incorporació de noves actuacions” ha declarat Pelegrí. 
 
Així, els efectes del Programa aniran més enllà del període 2012-2014, atès que el nou PDR es començarà a aplicar a partir de 2015 i que haurà d'encaixar dins la nova Política Agrària Comuna.
 
El titular del DAAM també ha anunciat la imminent convocatòria dels ajuts tant a la recerca aplicada en aquesta matèria com al foment de la distribució d’aliments ecològics per a programes de consum social i/o local
 
 

llotjapae.cat, un mercat virtual

El sector ecològic és un sector emergent que creix i genera moltes oportunitats de negoci  tant dins del mercat local com a nivell mundial. Conscients que l’atomització i la dispersió del sector agroalimentari ecològic català es tradueix en una manca de transparència, d’informació i de contacte entre els que poden fer ofertes i els que estan interessats en fer demandes de productes i serveis, i dels dèficits pel que fa als canals de comercialització i contacte específics per als professionals que provoquen pèrdua d’oportunitats comercials i de desenvolupament sectorial, el DAAM posa en marxa la ‘llotjapae.cat’, un mercat virtual de productes agroalimentaris ecològics.
 
“S’ha considerat reiteradament que una eina especialment adequada per a solucionar aquesta problemàtica i demanada pel sector és la creació d’una llotja, cercador o portal on es pugui registrar tots els productors, elaboradors i comercialitzadors de productes ecològics interessats, per tal de facilitar el contacte entre els diferents agents comercials del sector, incloent un apartat de serveis que pugui anar-se desenvolupant al mateix ritme de les necessitats del sector”, ha explicat Pelegrí, per qui la nova llotja virtual pot ser alhora “un revulsiu que ajudi a crear més estructura en el sector i un bon sistema per a detectar mancances dins del sector ecològic, mitjançant les demandes que s’hi efectuïn; i si un productor veu que hi ha necessitat d’un producte o servei concret, es pot plantejar de produir-lo o oferir-lo la següent campanya”.
 
Així doncs, una llotja virtual conferiria determinats avantatges respecte a una llotja tradicional com ara l’accés d’un comprador/venedor des de qualsevol ordinador, mòbil o qualsevol altre terminal connectat a Internet, el que ampliaria el nombre de compradors que podrien accedir-hi i s’adaptaria a la situació específica d’aquest sector (transparència), la participació d’un mateix comprador en diverses operacions a la vegada (globalització) i la de petits compradors/venedors, atès que no tenen necessitat de desplaçar-se (diversificació), a més de comportar un major coneixement del mercat i dels preus del sector (competitivitat). La llotja virtual serà gestionada des del propi sector, des d’una perspectiva de servei i sense ànim de lucre, per l’Associació Empresarial per a l’Agricultura Ecològica (ae2), entitat que agrupa empreses catalanes que transformen i comercialitzen productes ecològics. “Des de l’administració estem ajudant a posar en marxa aquest projecte llargament demandat i esperat, fins al moment en què la llotja ja pugui funcionar per ella mateixa”, ha remarcat Molins.