TRÀMITS I AJUTS | 23/05/2012  RuralCat/DAAM

El nou Sistema Integrat de Dades d'Explotacions Agràries optimitzarà la informació i agilitarà els tràmits

L'Executiu català ha creat el Sistema Integrat de Dades d'Explotacions Agràries de Catalunya (DEAC). Aquest nou instrument, que integrarà a Internet tota la informació disponible sobre les explotacions agràries, redueix els tràmits administratius i permet disposar d'informació integrada, permanent i actualitzada, eficaç per al Govern a l'hora d'avaluar la situació del sector agrari, seguir l'evolució estructural de les explotacions agràries de Catalunya, i per a una adequada planificació del sector.

Un moment de la presentació del DEAC. Font: DAAM

 Com ha explicat Jordi Sala, director general de Desenvolupament Rural del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural , el Sistema recollirà les característiques de les explotacions agràries i ramaderes: titularitat, superfície i béns de producció i d’orientació tècnica productiva de l’explotació. L’actualització del directori es farà d’ofici i de forma automatitzada a través de les dades obtingudes d’aplicacions del Departament, i d’aquesta manera s’eliminarà el cost administratiu per al ciutadà alhora que es reduirà el cost per a l’Administració.

 
El Decret de creació del DEAC també flexibilitza determinats criteris per a accedir a la qualificació d’Explotació Agrària Prioritària per tal de facilitar i incentivar així l’activitat agrària, garantir la continuïtat de les explotacions, i augmentar les que es podran acollir als avantatges d’aquesta qualificació.
 
Sala ha assenyalat que entre les mesures de flexibilització destaquen el fet que “es flexibilitza els criteris per accedir a la condició d’agricultor professional i professional de l’agricultura més flexible, es facilita l’accés a les dones com a titulars d’explotacions agràries així com el relleu a l’explotació en casos de cessament de l’activitat, jubilació, incapacitat laboral permanent o mort del titular; també es facilita la qualificació d’explotacions agràries prioritàries a explotacions situades en zones desfavorides, de muntanya o zones de la xarxa natura 2000”.
 
Així, el director general ha afegit que amb aquesta major flexibilitat per a obtenir la qualificació d’Explotació Agrària Prioritària hi haurà més explotacions que es podran acollir als avantatges fiscals en la transmissió de béns rústics, per compra, donació o herència (entre el 75 per cent i el 100 per cent de reducció de l’impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats), per a accedir a determinats ajuts del Contracte Global d’Explotació (plans de millora, incorporació de joves i ajuts de diversificació), i per a obtenir determinats drets de producció (pagament únic, vinya...).
 

Informació relacionada