VINYA | 24/05/2012  RuralCat/DAAM

1, 22 milions per a la reestructuració i reconversió de la vinya

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) farà efectiu, el 25 de maig, el pagament de l'ajut a la reestructuració i reconversió de la vinya de la campanya 2010-2011 a un total de 280 productors.

Imatge d'unes vinyes. Font: Arxiu RuralCat

En total, farà el pagament d’1.219.346,71 euros corresponents a una superfície de 306,72 hectàrees en concepte del saldo dels ajuts als plans de reestructuració i reconversió a tots els beneficiaris dels diferents grups de prioritats.

Per a la campanya 2010/2011, els imports, les superfícies i els beneficiaris per comarca són:

Comarca

Import (€)

Superfície (Ha)

Beneficiaris

Alt Camp

154.241,40

40,03

29

Alt Empordà

5.283,23

1,35

1

Alt Penedès

464.577,20

128,92

112

Anoia

27.778,87

6,15

3

Baix Penedès

129.491,78

33,42

33

Conca de  Barberà

92.110,01

24,65

26

Garraf

6.976,91

1,02

1

Maresme

1.935,99

0,45

1

Priorat

43.137,09

9,52

11

Ribera d'Ebre

14.580,80

2,92

4

Segrià

62.401,93

9,00

3

Tarragonès

20.303,17

7,30

5

Terra Alta

168.623,03

35,74

44

Urgell

27.905,30

6,24

7

Total

1.219.346,71

306,72

280

 

Els imports, les superfícies i els beneficiaris per demarcació són:

Demarcació

Import (€)

Superfície (Ha)

Beneficiaris

Barcelona

473.490,10

130,39

114

Catalunya Central

27.778,87

6,15

3

Girona

5.283,23

1,35

1

Lleida

90.307,23

15,24

10

Tarragona

439.283,45

114,92

104

Terres de l’Ebre

183.203,83

38,66

48

Total

1.219.346,71

306,72

280


Amb aquest pagament, s’han assolit els percentatges màxims de finançament per als beneficiaris dels grups de prioritats:

Els grups de Prioritat i els seu percentatges de finançament són: 

  • Viticultors professionals amb bestreta: 50 per cent.
  • Viticultors professionals sense bestreta: 40 per cent. 
  • Viticultors no professionals amb bestreta: 40 per cent. 
  • Viticultors no professionals sense bestreta: 30 per cent. També es farà efectiu el mateix dia un pagament complementari de la campanya 2009/2010, per un import de 3.468,12 euros, corresponent a tres productors i 5,12 hectàrees.

El règim de reestructuració i reconversió de la vinya té com a objectiu, pel que fa al raïm de vinificació, l’adaptació de la producció a la demanda del mercat. El règim inclou una o més de s accions als àmbits de la reconversió varietal (incloent la que es faci mitjançant reempelts), la reimplantació de vinyes i les millores de les tècniques de gestió de vinyes relacionades amb l’objectiu del règim. No s’inclou la renovació normal de vinyes que hagin arribat al final de la seva vida natural.

L’ajut es concedeix per a compensar els productors que s’acullin a un pla de reestructuració i reconversió de vinya per les pèrdues ingressos derivades de l’aplicació del pla i per participar en les despeses de reestructuració i reconversió.