GESTIÓ FORESTAL | 11/06/2012  RuralCat/DAAM

El Govern destina més de 4 milions a ajuts per a la gestió forestal sostenible de finques de titularitat pública

El Govern destinarà enguany 4.250.000 euros a ajuts a la gestió forestal sostenible de finques de titularitat pública. El Consell Executiu ha aprovat el crèdit pluriennal dels corresponents a l'any 2012. La millora d'infraestructures, les reforestacions o la prevenció d'incendis forestals són algunes de les actuacions que se subvencionaran.

 Els ajuts, que estan cofinançats pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), van destinats a subvencionar les actuacions següents:

  • Millora d’infraestructures: inclou construccions i arranjament de vials necessaris per a la gestió forestal sostenible.
  • Aforestacions agràries: plantacions de terrenys agrícoles amb espècies forestals arbòries, plantació d’espècies de creixement lent.
  • Actuacions silvícoles: tallada selectiva, podes de qualitat, aclarida de millora, tractament de restes vegetals vora camins.
  • Reforestacions: plantacions de coníferes i planifolis, reposició de tallades, manteniment de plantacions.
  • Recuperació del potencial forestal i prevenció d’incendis forestals: tallada de vegetació afectada pels incendis i tractament de les restes generades, plantacions, reposició de tallades, diversificació de la vegetació, reducció de la càrrega combustible en la unitat de gestió, infraestructures en la prevenció d’incendis com construcció de punts de reserva d’aigua, millora de vials aptes per a vehicles d’extinció d’incendis, obertura de línies de defensa contra incendis.
  • Diversificació de l’economia rural: valoració de la biomassa forestal, producció de tòfona i pinyó, transformació i comercialització dels productes forestals.  
Els poden sol·licitar els titulars de les finques públiques, i en el cas de la gestió forestal en la prevenció d’incendis, les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF). També s’hi poden acollir les empreses no titulars de terrenys quan es tracti del tractament i desembosc de biomassa forestal, densificació de la biomassa i transformació i comercialització de productes forestals.
 
A partir de la publicació de la convocatòria d’ajuts al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) les persones interessades tindran un mes per presentar les seves sollicituds. El model estarà disponible a l’adreça www.gencat.cat/agricultura/ajuts/