SANITAT VEGETAL | 09/03/2010  DAR

El DAR convoca els premis per a la detecció del míldiu de la vinya

El Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural ha anunciat la convocatòria dels premis per a la detecció del míldiu de la vinya d´enguany. Aquests estan destinats a les persones viticultores que localitzin les primeres taques de míldiu de la vinya a les diferents zones vitícoles catalanes. La dotació total dels premis a atorgar és de 3.180 euros.

 

El control de la Plasmopara viticola exigeix determinar els moments adients per a realitzar els tractaments contra aquest fong. La localització de les primeres taques de míldiu és determinant per al bon resultat d´aquest sistema, la qual cosa suposa conèixer quina és la primera pluja contaminant en cada zona.
 

Quantia dels premis i procediment

La quantia de cadascun dels premis varia segons la zona. A Barcelona s'atorgarà un premi de 190 euros i nou premis de 70 euros. A la Catalunya Central: un de 190 euros i un altre de 70 euros. A Girona: un de 190 euros i un de 70 euros. En canvi, a Tarragona seran tres de 190 euros i tres de 70 euros. A les Terres d'Ebre s'atorgaran dos premis de 190 euros i dos de 70 euros i a Lleida un premi de 190 euros i cinc de 70 euros.
 
S'atorgarà un primer premi a qui localitzi la primera taca de míldiu de la vinya a cada zona vitícola representativa i diversos segons premis per taques secundàries d’acord amb la distribució per demarcació territorial que estableix aquesta ordre. D'altra banda, per obtenir aquests premis caldrà realitzar l’avís immediatament als tècnics de sanitat vegetal, sense arrencar la part afectada del cep.
 
Un cop s'hagi rebut l'avís corresponent, les persones tècniques en sanitat
vegetal dels serveis territorials del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció
Rural es presentaran a la parcel·la vitícola indicada per tal de comprovar l'afectació
de la vinya pel míldiu i procediran a estendre'n l'acta corresponent. Aquesta es transmetrà al director dels serveis territorials corresponents del DAR, el qual l'enviarà a la comissió de valoració, perquè informi sobre les actes esteses.

Informació relacionada