AJUTS | 14/06/2012  RuralCat/DAAM

Ajuts a la gestió forestal sostenible en finques privades

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) convoca els ajuts a la gestió forestal sostenible pel que fa a reforestacions i producció de tòfona, per RESOLUCIÓ AAM/1131/2012, de 6 de juny (DOGC núm. 6148 - 13/06/2012). El termini de sol·licitud comença el 14 de juny i finalitza el 13 de juliol de 2012.

 Enguany aquests ajuts s’engloben en dues convocatòries: La primera correspon al capítol 2 de la secció 2.4 (Reforestacions) i al capítol 4 de la secció 2.4 (Producció de tòfona). La segona correspon al capítol 2 (Actuacions per a la gestió forestal sostenible) i al capítol 3 (Recuperació del potencial i prevenció d’incendis forestals).

A qui va dirigit?

  • A persones físiques i jurídiques i agrupacions sense personalitat jurídica, titulars de terrenys forestals o agrícoles.
  • A associacions de propietaris forestals legalment constituïdes i amb personalitat jurídica pròpia i inscrites en el registre corresponent.
  • A consells comarcals i els propietaris que s'agrupin per a la realització d'una/es actuacions conjuntes, d'acord amb el nombre de propietaris o superfície forestal agrupada en funció i compliment dels objectius fixats.
  • A agrupacions de defensa forestal (ADF).
  • A ens locals (ajuntaments, consorcis municipals, entitats municipals descentralitzades i consells comarcals).
  • A persones físiques donades d'alta com a autònoms o jurídiques sobre les que recaigui la càrrega financera de les inversions i despeses que es considerin subvencionables, que realitzin l'activitat forestal per la qual s'atorga l'ajut (activitat principal forestal).
 
Els ajuts a la gestió forestal sostenible es troben en el marc d'aplicació del Programa de Desenvolupament Rural per al període 2007-2013.