COOPERATIVES | 18/06/2012  RuralCat/DAAM

FCAC defensa el model de cooperativa agrària amb secció de crèdit

En el marc de la XIX Assemblea General Ordinària de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC), uns 300 representants de cooperatives han ratificat la seva aposta pel model de seccions de crèdit davant la proposta de bancarització presentada per la Conselleria d'Economia aquesta setmana.

Imatge de la cloenda de l'Assemblea de la FCAC. Font: FCAC

 El president de la FCAC, Josep Pere Colat, afirma que “en l’actual context de crisi econòmica i restricció creditícia, les seccions de crèdit de les cooperatives estan facilitant el finançament del sector agrari -amb l’aportació de 230 milions d’euros per impulsar projectes de les cooperatives i els seus socis- i evitant la dependència d’un finançament bancari escàs i molt car”. En concret, les entitats financeres han disminuït un 17% el finançament al sector agrari en els tres últims anys. Es tracta del sector més penalitzat en la concessió de préstecs després de la construcció (amb una davallada del 35,13%), i està seguit pel comerç (amb un descens del 9,44%). 

A més, cal tenir en compte que el 50% de les seccions de crèdit tenen oficines obertes a poblacions de menys de 2.000 habitants i també estan presents a un total de 23 municipis catalans a on no hi ha cap entitat financera.
Josep Pere Colat també és crític amb el plantejament del Departament d’Economia, perquè sembla que vol eludir una responsabilitat, quan aquesta Conselleria és qui ha de supervisar i garantir el funcionament del model. En aquest sentit, el president de la FCAC es pregunta “com és possible que proposin bancaritzar totes les seccions de crèdit, quan la major part d’entitats bancàries travessen problemes greus?” 
Finalment, Colat anuncia que, tal com està plantejada la proposta de la Conselleria d’Economia, no només fa perillar les seccions de crèdit sinó que també s’està posant en perill la viabilitat de les pròpies cooperatives, ja que es limiten les fonts de finançament de l’activitat productiva quan la restricció del crèdit és molt important.
A Catalunya, hi ha un total de 108 cooperatives amb secció de crèdit, que es concentren principalment a les comarques de Tarragona i Lleida i que aglutinen un volum de dipòsits de 670 milions d’euros.
 

Dades macroeconòmiques del sector

Les 237 cooperatives agràries pertanyents a la FCAC, en conjunt, aglutinen 77.851 socis i facturen 1.350 milions d’euros. Són dades que es desprenen de l’Anuari socioeconòmic de les cooperatives agràries de Catalunya corresponent a l’any 2011 i que s’ha fet públic en el marc de l’Assemblea General.
A més, les xifres posen de manifest que el nombre d’ocupats a cooperatives agràries està resistint molt millor que a d’altres sectors d’activitat. La taxa d’ocupació fixa ha augmentat en un 1,4% i la facturació per treballador és comparable a la mitjana de la indústria agroalimentària: 321.400 euros per treballador, amb un augment de l’1,3% en relació amb l’any 2009. 
L’informe també posa de manifest que les cooperatives representen més del 50% de la producció a nombrosos sectors: avellana (91,0%), garrofa (87,0%), arròs (82,0%), ametlla (70,2%), oli d’oliva (63,8%), vi (57,8%). I també volums destacats a sectors com farratges (41,0%), llet (40,4%) i fruita dolça (28,6%).
Les cooperatives agràries catalanes mostren una àmplia participació en el comerç exterior. Un 27,8% de les cooperatives treballen a mercats internacionals, xifra que suposa un increment del 2,4% amb relació al període anterior, i fins al 32,9% tenen implantades certificacions de la producció.
A més, es consolida la tendència a l’alça del nombre de cooperatives que participen en la venda per internet (19% front el 12% de fa 2 anys) i que han diversificat l’activitat agrària: un 42,2% de cooperatives tenen agrobotiga, el 27,8% organitzen visites guiades, el 17,3% tenen espais de degustació de producte i el 4,6% han incorporat punts d’informació turística.
En el decurs de l’Assemblea General de les cooperatives agràries també s’ha presentat el Pla estratègic 2012-2015, que recull les línies de treball que han de garantir la competitivitat del sector en els pròxims anys.
 

Informació relacionada