CAÇA | 15/08/2018  Ruralcat

Comença la temporada de mitja veda a Catalunya

La mitja veda de caça a Catalunya comença avui a la demarcació de Lleida i a la comarca del Solsonès, mentre que a la resta del territori català ho farà el dia 19 d’agost.

Font: DARP

Font: DARP

En concret, la mitja veda de caça es desenvoluparà entre el 15 d’agost i l’11 de setembre a la demarcació de Lleida i la comarca del Solsonès, on seran hàbils tots els dijous, dissabtes, diumenges i festius. A Girona, la temporada començarà el 19 d’agost, a diferència d’anys anteriors en què començava abans. Durarà fins al 9 de setembre i es podrà caçar dijous, dissabtes, diumenges, i en aquest cas, festius no locals. A les demarcacions de Barcelona i Catalunya central seran hàbils el 19, 26 i 29 d’agost i 2 de setembre. Mentre que a Tarragona i Terres de l’Ebre, es podrà caçar el 19 i 26 d’agost i el 2 i 9 de setembre.

Consells de  seguretat  per a la pràctica l’activitat cinegetica:

· El caçador haurà de descarregar sempre l’arma quan s’aproximi o se li aproximin altres persones,  quan finalitzi la cacera o quan sigui requerit pels agents de l’autoritat. En aquest sentit, sempre que sigui requerit pels agents de l’autoritat, haurà de deixar l’arma a terra o en el lloc que se l’indiqui, i apartar-se a un mínim de 5 metres.

· Només es dispararà quan hi hagi contacte visual, s’hagi identificat a la peça amb total claredat i no hi hagi possibilitat de confusió.

· No apuntar amb l’arma a qualsevol persona, cosa o objecte que no sigui la peça de caça.

· És obligatori portar a sobre la documentació necessària per l’exercici de la caça, inclosa la dels gossos de caça que participin en l’activitat realitzada:

o Permís d’armes.
o Assegurança de responsabilitat civil.
o Llicència de caça.
o Permís nominal que l’autoritza a caça a l’APC.

Durant  vacances d’estiu s’incrementa de forma considerable el nombre d’usuaris del medi natural aprofitant el seu temps lliure i el bon temps per realitzar activitats de lleure a la natura. Cal extremar el respecte a les zones de seguretat establertes per  la normativa, especialment prop de  masies o nuclis de població.

Font: DARP

La caça en el període de mitja veda només es pot practicar en terrenys cinegètics de règim especial que ho tinguin aprovat en el seu pla tècnic de gestió cinegètica. D’acord amb la legislació cinegètica, l’horari va d’una hora abans de la sortida del sol fins una hora després de la posta.

Les espècies objecte d’aquest aprofitament cinegètic són, principalment, guatlles, tórtores, tudons, coloms, garses, estornells, gavines rialleres, gavians de potes grogues i guineus. Excepcionalment, poden autoritzar-se controls puntuals d’altres poblacions com ara conill o senglar ateses les pèrdues generades en algunes explotacions rurals.

A part, la temporada de caça major (bàsicament porc senglar, mufló i daina) començarà el 2 setembre i la de caça menor (per conills, perdius i guineus) el dia 14 d’octubre.