AJUTS | 19/06/2012  RuralCat/DAAM

Ajuts a la qualitat dels aliments

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) convoca els ajuts destinats a les activitats de promoció dels programes de qualitat dels aliments per ORDRE AAM/159/2012, de 8 de juny (DOGC núm. 6152 - 19/06/2012). El termini de sol·licitud comença el 20 de juny i acaba el 6 de juliol de 2012.

 Aquest ajut pretén fomentar la participació de les persones agricultores i ramaderes en la producció agrària ecològica i en la producció integrada, mitjançant la subvenció de les despeses corresponents a les actuacions de control i certificació relacionades amb els programes de qualitat dels diversos distintius de qualitat dels aliments.

En breu, estarà disponible la fitxa informativa per poder tramitar aquest ajut (requisits d'admissió, documentació a presentar, terminis i formulari de sol·licitud, etc.).