CANVI CLIMÀTIC | 20/06/2012  RuralCat/Generalitat de Catalunya

El Govern lluita contra el canvi climàtic

Aquesta setmana el Govern ha aprovat iniciar la tramitació parlamentària de l'Avantprojecte de Llei del canvi climàtic i, en pocs dies, es celebrarà la sessió inaugural del procés de participació pública de l'Estratègia Catalana d'Adaptació al Canvi Climàtic 2013-2020 (ESCACC).

 La futura Llei del canvi climàtic aposta per una economia de baixa intensitat en carboni, on tinguin cabuda els sectors industrials existents i els emergents, relacionats amb les energies renovables, els biocombustibles de segona generació, l’electrificació del transport, les tecnologies o serveis d’eficiència energètica, entre d’altres. L’objectiu és refermar la capacitat de Catalunya de crear riquesa i reduir la vulnerabilitat als efectes del canvi climàtic, a l'hora que redueix la dependència de l’exterior i aposta per l’autogeneració i l’autoconsum energètic.

 Amb l’aprovació de la Llei del canvi climàtic, que es preveu per a aquesta legislatura, Catalunya esdevindrà un referent internacional i se situarà al nivell d’altres estats i regions de tot el món capdavanters en la lluita contra el canvi climàtic. És el cas de la Gran Bretanya, amb la Climate Change Act (2008); Escòcia, amb la Scotland Climate Change Act (2009); Suècia amb la Bill National climate policy in global cooperation, o el Quebec amb l’Environment Quality Act.

 

L'Estratègia Catalana d’Adaptació al Canvi Climàtic 2013-2020 

Ja es pot consultar al web de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic (OCCC), l’esborrany de l’Estratègia Catalana d’Adaptació al Canvi Climàtic 2013-2020 (ESCACC). El document, elaborat per l’OCCC per encàrrec del Pla de Govern de la Generalitat de Catalunya 2011-2014 , presenta una diagnosi de la situació de l’adaptació al canvi climàtic a Catalunya d’acord amb el coneixement actual disponible; planteja l’assoliment d’objectius de caire estratègic i operatius i proposa mesures d’adaptació pels sectors socio-econòmics i sistemes naturals estudiats.
 
La sessió inaugural del procés de participació pública serà el proper 25 de juny a la sala d’actes de l’Institut Cartogràfic de Catalunya (Parc de Montjuïc Barcelona) a càrrec del Conseller de Territori i Sostenibilitat, Lluís Recoder.
 

Refermar el lideratge

Catalunya ha estat capdavantera en la lluita contra l’escalfament global, com ho demostra el fet que ja l’any 2006 va ser pionera en crear l’Oficina del canvi climàtic i en presentar un pla marc de mitigació. A nivell internacional és coneguda i reconeguda la seva actitud proactiva defensant que els governs regionals juguin un paper clau en l’aplicació de polítiques efectives de mitigació i adaptació, el que s’ha conegut com l’esmena catalana, aprovada a la cimera del canvi climàtic de Cancún el 2010. Ara, continuant amb aquest lideratge, es vol fer un pas decisiu i disposar de l’arquitectura legal necessària per encarar els reptes climàtics presents i futurs.
 
 Prova d’això també són altres plans i estratègies que estan actualment en marxa:
  • Pla de l’Energia i el Canvi Climàtic de Catalunya, on s’integren l’energia i la mitigació de les seves emissions, en especial les que corresponen a sectors difusos: transport, residencial, comercial i institucional i petita industria. El  Pla, que es troba fins el 19 de juny en tràmit d’informació pública, estima que es podria aconseguir un estalvi d'uns 33.850 milions d’euros per als consumidors finals, i 20.410 milions en la importació de combustibles fòssils, en el període 2012-2020.
  • Pla de mitigació de les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH), que tracta la resta d’emissions de sectors difusos que no siguin de l’àmbit energètic, com els residus, l’agricultura els gasos fluorats, i incorpora la capacitat d’embornal de Catalunya.
  •  Pla d'estalvi i eficiència energètica als edificis i equipaments de la Generalitat de Catalunya 2011-2014, en què tots els edificis revisaran els seus consums d’energia per optimitzar-ne l’ús i es preveu reduir la factura energètica de l’administració un 4,4% el 2014 i un 15,2% en l’horitzó 2020.
  • Programa d’Acords Voluntaris per a la reducció d’emissions de GEH,una iniciativa que reconeix els esforços de reducció de les empreses catalanes, i que en aproximadament un any compta amb més de 60 adhesions i un grup important d’altres organitzacions en fase d’elaboració dels seus inventaris.

 

Informació relacionada