OVÍ I CABRUM | 11/03/2010  DAR

Demà es farà efectiu el segon pagament de la prima d'oví i cabrum

El Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAR) abonarà 984.632 euros com a segon pagament de la prima d'oví i caprí per a la campanya 2009. En total s'hauran abonat 6,5 milions d'euros a prop de 2.000 ramaders.

 

Aquest ajut obeeix a les modificacions aprovades pel Consell de Ministres de la Unió Europea, que permeten incrementar l'import unitari establert per a la prima en benefici dels productors d'oví i cabrum i la prima addicional per zona desfavorida.
El propòsit d'aquesta prima comunitària és la compensació de la pèrdua de renda dels productors com a conseqüència dels preus de mercat, establerts a l'Organització Comuna de Mercats (OCM) pel sector oví i cabrum.
D'acord amb la Comissió Europea, els imports establerts per a aquesta campanya 2009 són de 12,23 euros per ovella pesada i 9,78 euros per ovella lleugera i per cabra.
També s’ha establert un import de 3,9 euros per cap per als productors que els correspongui la prima addicional per zona desfavorida.